Dari digitāli un paveic vairāk! Blīdenē 06.12.2019.