Uzņēmējdarbība

Darījumu apliecinoši dokumenti

Veicot savas produkcijas tirdzniecību un saņemot samaksu par darījumiem skaidrā naudā vai ar maksājumu kartēm, darījumu apliecina ar kases čeku vai ar VID reģistrētu kvīti, pēc darījumu partnera pieprasījuma šādos gadījumos:

 

  • par ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) sniegtajiem pakalpojumiem, ja samaksa tiek saņemta pakalpojumu sniegšanas vietā;
  • par pašu iegūtu vai ražotu preču pārdošanu to ražošanas vietā (izņemot sabiedriskās ēdināšanas vietas) vai piegādi pircējiem uz vietas, vai šo preču remontu;
  • par pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) sniegtajiem pakalpojumiem, ja tajā vidējie skaidrās naudas ieņēmumi mēnesī nepārsniedz sešas minimālās mēneša darba algas.
  • par ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības), tirgū un ielu tirdzniecības vietās pārdotajām pašu iegūtām vai ražotām precēm mazumtirdzniecībā;
  • ja nodokļu maksātājs ir patentmaksas maksātājs.

Līdz ar to patentmaksātājiem un mājražotājiem ir priekšrocības, jo tirgošanās noteikumi ir atviegloti.

Lai izmantotu kvītis, tās jāreģistrē VID. Lietojot e-pakalpojumu Darījumu apliecinošo kvīšu un biļešu reģistrēšana, kvīšu numuru reģistrēšanu VID iespējams veikt elektroniski jebkurā sev ērtā laikā. Pēc kvīšu grāmatiņas vai veidlapu iegādes to numurus jāreģistrē  VID EDS.

Scroll Up