Mājoklis, pārcelšanās

Dati un reģistrēšana Zemesgrāmatā

Zemesgrāmatā ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmata ir visiem pieejama, un tās ierakstiem ir publiska ticamība.

 

Katru nekustamo īpašumu kā patstāvīgu zemes vienību reģistrē atsevišķā zemesgrāmatu nodalījumā. Balstoties uz Civillikumu, par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstama tikai persona, kas norādīta Zemesgrāmatā. Līdz ierakstīšanai Zemesgrāmatā, nekustama īpašuma ieguvējam pret trešajām personām nav nekādu tiesību. Tāpēc Zemesgrāmatā jāieraksta ne vien katrs nekustama īpašuma atsavinājums, bet arī katra tā īpašnieka maiņa.

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata

Visu rajona (pilsētas) tiesu datu bāzes ir apvienotas Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, kur pieejama informācija par visiem zemesgrāmatā ierakstītajiem īpašumiem valstī.

 

Zemesgramata.lv iespējams sekot līdzi informācijai par saviem īpašumiem un pirkumiem, kā arī nostiprinājuma lūgumiem, kas ir īpaši noderīgi īpašuma pirkšanas un pārdošanas procesā.

 

Zemesgramata.lv personalizētajā daļā “Mani dati” apskatiet sadaļas ar informāciju par savu nekustamo īpašumu:

 

Zemesgramata.lv iespējams bez maksas arī meklēt jebkuru zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu:

  • pēc kadastra numura;
  • pēc nodalījuma numura;
  • pēc adreses;
  • pēc īpašuma nosaukuma.
Scroll Up