Dažādu kategoriju preču pasūtīšana internetā

Dažādu kategoriju preču pasūtīšana internetā

Ņemot vērā plašo tiešsaistes tirgu, kurā iespējams iegādāties arvien neiedomājamākās lietas, ir pieņemti normatīvie akti, kuri ir saistoši arī preču pasūtīšanai internetā.


Starptautisko pasta sūtījumu apriti reglamentējošie tiesību akti nosaka, ka pasta sūtījumos aizliegts ievietot:

  • šaujamieročus, munīciju, aukstos ieročus, priekšmetus, kuri paredzēti uzbrukumam un aizsardzībai (kastetes, stiletus, baloniņus ar paralizējošu šķidrumu u.c.), karavīru uzkabes;
  • narkotiskās un psihotropās vielas, ierīces to lietošanai;
  • pornogrāfiska rakstura materiālus;
  • benzīnu, petroleju, spirtu, indes, skābes un citas sprāgstošas, viegli uzliesmojušas vielas un priekšmetus;
  • ātri bojājošos pārtikas produktus;
  • dzīvniekus;
  • tabakas izstrādājumus;
  • narkotiskos analgētiķus, jaunas psihoaktīvās vielas un aktīvās vielas, anaboliskos steroīdus, testosteronus, augšanas hormonus vai to analogus.

Pasūtot dažādas preces no ārzemēm, vienmēr pārliecinieties, vai uz tām neattiecas kādi ierobežojumi vai aizliegumi preču pārvietošanai, kā arī vai netiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.


Plašāka informācija par Eiropas Savienības un Latvijas Republikas noteiktajiem ārējās tirdzniecības pasākumiem, kas piemērojami precēm, pārvietojot tās pāri Eiropas Savienības (ES) muitas robežai pieejama arī Integrētajā tarifu vadības sistēmā .

Zāļu iegāde internetā

Latvijā ir atļauta tikai Latvijā reģistrēto jeb Latvijas Zāļu reģistrā iekļauto bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību, turklāt ar to var nodarboties tikai licencētas aptiekas. Ar tiešsaistes aptieku sarakstu, kurās drīkst iegādāties bezrecepšu zāles, ir iespējams iepazīties Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē.


Lai pasargātu pacientus no viltotu zāļu iegādes riska, Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs ir ieviests vienots logotips aptiekām, kas piedāvā iedzīvotājiem iegādāties zāles internetā. Vienoto logotipu veido četras krāsu joslas  (pelēka un trīs nokrāsu zaļās krāsas), zem kurām ir Latvijas valsts karoga attēls un teksts “Spiediet šeit, lai pārbaudītu, vai šī tīmekļa vietne darbojas likumīgi”. Klikšķinot uz logotipa aptiekas tīmekļa vietnē, pacienti tiek novirzīti uz Zāļu valsts aģentūras tiešsaistes reģistru, kurā norādītas visas valstī likumīgi strādājošās interneta aptiekas.


Lai uzzinātu informāciju par kādam konkrētām zālēm (par to pieejamību, lietošanas instrukciju, maksimāli pieļaujamo cenu aptiekās, to, vai konkrētās zāles, ir iekļautas Kompensējamo zāļu sarakstā un citu informāciju par zālēm), izmantojiet Latvijas Zāļu reģistru.


Dažos gadījumos zālēm var rasties piegādes pārtraukumi, piemēram, ražošanas sarežģījumu dēļ. Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē ir izveidots speciāls Zāļu piegādes pārtraukumu saraksts, kurā ir iespējams redzēt, vai zālēm ir piegādes pārtraukums un kad zāles būs atkal pieejamas Latvijas tirgū.


Jums kā fiziskai personai ir tiesības personiskai lietošanai saņemt pasta sūtījumā zāles, ja tās ir oriģinālā iepakojumā, to ražotājs un ražotājvalsts ir identificējami uz iepakojuma, un zālēm ir to iegādi apliecinošs dokuments.


Personiskai lietošanai no ārvalstīm saņemto zāļu daudzums vienā reizē var būt:

  • 12 mēnešu lietošanai, ja zāles saņem pasta sūtījumā no Eiropas Ekonomikas zonas valsts;
  • 6 mēnešu lietošanai, ja zāles saņem pasta sūtījumā no trešās valsts.

No trešajām valstīm pa pastu saņemtās zāles izsniedz pret ārsta izrakstītu recepti vai ārstniecības iestādes izdotu dokumentu, kas jāuzrāda Latvijas Pasta nodaļā, saņemot sūtījumu. Dokumentiem svešvalodā pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

Atcerieties, ka ārsta izrakstītu recepti vai ārstniecības iestādes izdotu dokumentu būs nepieciešams uzrādīt Latvijas Pasta nodaļā arī tajā gadījumā, ja ārvalstīs pasūtītas bezrecepšu zāles.


Pa pastu fiziska persona nedrīkst saņemt Latvijā kontrolējamās psihotropās un narkotiskās zāles, narkotiskos analgētiķus, jaunās psihoaktīvās vielas un aktīvās vielas, anaboliskos steroīdus, testosteronus, augšanas hormonus vai to analogus.


Lai apskatītu savas, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošu personu aktuālās e-receptes, saņemtu pārskatu par iegādātajiem ārstniecības līdzekļiem un paziņojumus par jaunu e-recepšu izveidi, izmantojiet portāla Latvija.lv bezmaksas e-pakalpojumu “Manas e-receptes”. No 2018. gada 1. janvāra Latvijā valsts kompensējamo zāļu recepšu aprite notiek tikai elektroniski, taču parasto e- recepšu (zilā krāsā) izrakstīšana ārstiem ir brīvprātīga.

Pārtikas produktu pasūtīšana internetā

Atsevišķus pārtikas produktus iespējams pasūtīt arī internetā. Šādu darbības modeli ir izvēlējušies gan lielie tirgotāji, gan dažs Latvijas lauku labumu tirgotājs. Internetā iespējams pasūtīt tos pārtikas produktus, kurus iespējams piegādāt, nezaudējot produktu kvalitatīvās īpašības. Ārzemju internetveikalos nereti ir nopērkamas dažādas delikateses, kuru derīguma termiņš pieļauj to tālāku transportēšanu.


Latvijā pārtikas produktu apriti uzrauga Pārtikas un veterinārais dienests, tāpēc nekvalitatīvas produkcijas iegādes gadījumā, ieteicams vērsties šajā iestādē.