Darbs, pensijas

Deklarācijas iesniegšana par 2018. gadu un turpmāk – kas jāņem vērā?

Gada ienākumu deklarācijā tiek iekļauti pilnībā visi gada laikā gūtie ienākumi un izdevumi, un, ņemot vērā piemērotās nodokļa likmes lielumu, neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus u.c. datus, tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemaksas vai pārmaksas apmērs.

 

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, VID Elektroniskās deklarēšanās sistēma (VID EDS) automātiski aprēķinās atbilstošo nodokļu likmi un gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņemot vērā gada laikā faktiski gūtos ienākumus un galvenajā ienākumu gūšanas vietā piemēroto VID prognozēto neapliekamo minimumu (vairāk lasiet šīs nodaļas apakšsadaļā “Ar ienākuma nodokli neapliekamais minimums un nodokļu pārmaksa vai piemaksa”). Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemaksas (parāda) aprēķināšanas gadījumā, pievienojot savai gada ienākumu deklarācijai čekus par attaisnotajiem izdevumiem, iespējams dzēst vai samazināt nodokļu starpību, kas atsevišķos gadījumos būtu jāatgriež valstij – piemaksājot neieturēto nodokli.

Attaisnoto izdevumu atgūšanas nosacījumi

Šīs izmaiņas attiecas tikai uz tām gada ienākumu deklarācijām, kas tiks iesniegtas par 2018. gadu un turpmākajiem gadiem.

Uz gada ienākumu deklarācijām un čekiem par iepriekšējiem gadiem (par 2017. gadu un 2016. gadu) joprojām attiecas līdzšinējie nosacījumi, ar kuriem var iepazīties VID  tīmekļa vietnē.

 

Sākot ar 2018. gadu un turpmākajos gados attaisnoto izdevumu limits jeb kopējā summa, no kuras var atgūt daļu no samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), ir palielināts no 215,00 EUR uz 600,00 EUR gadā,  taču ar nosacījumu, ka attaisnotie izdevumi nepārsniedz 50 % no strādājošā gada ienākumiem pirms nodokļu nomaksas. Šajos 600,00 EUR ietilpst visi attaisnoto izdevumu veidi, tajā skaitā par izglītību, medicīnu, zobārstniecību, plānveida operācijām, ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp politiskajām partijām.

 

Ja gada laikā attaisnotajiem izdevumiem būs iztērēti vairāk nekā 600,00 EUR, tad atlikusī attaisnoto izdevumu summa par izglītību un ārstniecības pakalpojumiem pārcelsies uz nākamajiem 3 gadiem. Lai saņemtu pārcelto summu, nākamajā gadā ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

 

Arī turpmāk attaisnotajos izdevumos varēsiet iekļaut dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmijas, tomēr ar nosacījumu, ja dzīvības apdrošināšanas līguma darbības termiņš ir ne mazāk kā desmit gadi. Tas gan neattiecas uz līgumiem, kuri noslēgti līdz 2017. gada 31. decembrim – šo līgumu darbības termiņš joprojām drīkst būt pieci gadi.

 

Attaisnotajos izdevumos varēs iekļaut iemaksas privātajos pensiju fondos un uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas prēmijas, kas kopā nepārsniedz 10 % no nodokļa maksātāja apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000,00 EUR gadā.

 

Ar ienākuma nodokli neapliekamais minimums un nodokļu pārmaksa vai piemaksa

Gadījumos, kad ienākumi ir mainīgi un tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var rasties situācija, kad gada laikā ir piemērots lielāks VID prognozētais neapliekamais minimums vai zemāka IIN likme nekā aprēķinot nodokli visa gada kopējam faktiski saņemtajam ienākumam. Abos gadījumos veidojas nodokļa starpība, kas ir jāsamaksā valsts budžetā.

 

Iesniedzot ienākumu deklarāciju par 2018. gadu un turpmāk, nodokļu starpība var veidoties galvenokārt šādām iedzīvotāju grupām:

  • personām, kuras pagājušajā gadā nav strādājušas pilnu gadu, vai personām, kurām iepriekš nav bijuši ienākumi: piemēram, māmiņām (kas atgriežas darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, var rasties situācija, ka tiek turpināts piemērot nodokļa atvieglojumu, kā rezultātā nākamajā gadā nodoklis būs jāatmaksā), kā arī personām, kuras tikai nesen uzsākušas darba gaitas;
  • personām, kurām ir vairāki ienākumu avoti (papildus darba algai saņem arī autoratlīdzības vai pensiju);
  • personām, kuras ir mainījušas darba devēju.

Ja Jūsu ienākumi ir mainīgi, izmantojot savu Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistēmas (VID EDS) kontu, jau savlaicīgi varat novērst papildus nodokļa maksājumu:

  1. Pieslēdzieties savam VID EDS kontam;
  2. Atveriet sadaļu “Algas nodokļa grāmatiņa”;
  3. Atkarībā no situācijas atzīmējiet tajā – “Nepiemērot mēneša neapliekamo minimumu” vai “Piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 23% apmērā”.

Ar ienākuma nodokli neapliekamais minimums un progresīvā IIN likme

Kopš 2016. gada Latvijā ir ieviests gada diferencētais neapliekamais minimums (GDNM). Tas nozīmē, ka neapliekamā minimuma lielums, t.i., atalgojuma daļa, kuru neapliek ar IIN, ir atkarīga no gada laikā gūto ienākumu apmēra.

 

Sākot ar 2018. gadu, balstoties uz VID rīcībā esošajiem datiem par personas iepriekšējā periodā gūtajiem ienākumiem, katram iedzīvotājam prognozētais neapliekamais minimums tiek noteikts individuāli – divas reizes gadā. Tas ļauj uzreiz noteikt un piemērot to summu, par kuru IIN netiek ieturēts katru mēnesi. Sava prognozētā neapliekamā minimuma summu varat aplūkot VID EDS, Algas nodokļu grāmatiņā. Turpat Jums ir iespēja atzīmēt, ja vēlaties vai nevēlaties, lai Jūsu ienākumiem tiek piemērots prognozētais neapliekamais minimums.

 

Savukārt GDNM, atkarībā no personas ienākumu apmēra, tiek piemērots reizi gadā, kad tiek iesniegta gada ienākumu deklarācija. GDNM var atšķirties no gada laikā piemērotā prognozētā mēneša neapliekamā minimuma summas. Tādējādi var veidoties starpība, kas nozīmē, ka maksājamā nodokļa apmērs palielināsies vai samazināsies (iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, nodoklis būs jāpiemaksā vai arī tas tiks atmaksāts Jums). Arī tad, ja Jūsu ienākumi gada laikā bijuši mainīgi, iespējama situācija, ka VID prognozētais neapliekamais minimums ir noteikts lielāks, kas nozīmē, ka nodokļos maksāts mazāk kā nepieciešams.

 

Nodokļa starpība var veidoties arī tad, ja gada laikā tikusi piemērota faktiskajam personas ienākumu apmēram neatbilstoša, t.i., zemāka IIN likme. 2018. gadā noteikts, ka gada ienākumiem līdz 20 004,00 EUR tā ir – 20%, ienākumiem no 20 004,00 EUR un līdz 55 000,00 EUR – 23%, bet ienākumiem virs 55 000,00 EUR gadā – 31,4%. Ņemot vērā noteiktam ienākumu apjomam piemērojamās likmes, ikviena persona situāciju var savlaicīgi koriģēt, atzīmējot  “Algas nodokļu grāmatiņā”: “Piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 23% apmērā”.

Scroll Up