Digitālais forums “Datos balstīta nācija”: 1. sesija