Digitālais forums “Datos balstīta nācija”: 3. sesija