Digitālais forums “Datos balstīta nācija”: 2. sesija