Digitālo aģentu karte

Šajā kartē ir atspoguļota informācija par digitālajiem aģentiem, kuri ir pabeiguši mācības programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros.

Digitālie aģenti ir vēstneši, kuri ne tikai paši apguvuši un izmanto valsts iestāžu e-risinājumus dažādu dzīves situāciju risināšanā, bet arī palīdz iedvesmot to izmantošanā citus (savas iestādes kolēģus un klientus).

Gadījumā, ja tev nepieciešams atbalsts dzīves situāciju risināšanā, kas nav iestādes kompetencē, lūdzam vērsties Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centros un publiskajās bibliotēkās, kurās ir pieejami arī brīvpieejas datori patstāvīgai e-pakalpojumu izmantošanai.

Kartes leģenda
Bibliotēka
Izglītības iestāde
Nevalstiska organizācija
Pašvaldības iestāde
Valsts iestāde
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)