Uzņēmējdarbība

Dizainparaugs

Ar dizainparaugu var aizsargāt tiesības uz jebkura rūpnieciska vai amatniecības izstrādājuma formu, arī izstrādājuma krāsu salikumu un zīmējumu uz izstrādājuma virsmas, iepakojumu, grafiskus simbolus, zīmējumus un burtveidolus (šriftus), ja tiem ir jauns un individuāls raksturs.


Ja vēlaties, lai Jūsu izstrādāto dizainparaugu neizmanto neviens cits bez atļaujas, un vēlaties iegūt dizainparauga tiesisko aizsardzību Latvijā, ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no brīža, kad dizains ir publiskots, reģistrējiet to Patentu valdē.


Ar reģistrāciju dizainparauga īpašniekam tiek piešķirtas izņēmuma tiesības. Dizainparaugus reģistrē saskaņā ar “Dizainparaugu likumu”. Vairāk par dizainparaugu un tā reģistrāciju lasiet Patentu valdes tīmekļa vietnē.


Reģistrēta dizainparauga īpašnieks var aizliegt citiem izgatavot, tirgot, importēt vai eksportēt izstrādājumus, kuru kopiespaids būtiski neatšķiras no reģistrētā dizainparauga.


Lai pārliecinātos, vai attiecīgais dizainparaugs jau nav Latvijā aizsargāts, ieteicams veikt dizainparaugu meklējumu Patentu valdes tīmekļa vietnē pieejamās dizainparaugu datubāzēs.


Izmantojot Patentu valdes e-pakalpojumus, var:

Dizainparaugs ir aizsargāts tikai tajā valstī, kur tas ir reģistrēts. Latvijā, Eiropas Savienībā (ES) vai ārpus tās reģistrēts dizainparaugs nodrošina izņēmuma tiesības attiecīgajā teritorijā, tādēļ pirms reģistrācijas ir ieteicams rūpīgi izsvērt, cik plaša aizsardzība dizainparaugam ir nepieciešama.


Informāciju par dizainparauga reģistrāciju ES teritorijā var aplūkot ES Intelektuālā īpašuma biroja tīmekļa vietnē, savukārt par dizainparauga starptautisko reģistrāciju var uzzināt Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas tīmekļa vietnē, kā arī Patentu valdes tīmekļa vietnē.


Dizainparauga reģistrācija ir spēkā 5 gadus no pieteikuma datuma. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot ikreiz uz jaunu 5 gadu periodu līdz pat maksimālajam aizsardzības termiņam – 25 gadiem.

Scroll Up