Uzņēmējdarbība

Dizainparaugs

Ar dizainparaugu var aizsargāt tiesības uz jebkura rūpnieciska vai amatniecības izstrādājuma formu, arī izstrādājuma krāsu salikumu un zīmējumu uz izstrādājuma virsmas, iepakojumu, grafiskus simbolus, zīmējumus un burtveidolus (šriftus).

 

Ja vēlaties, lai Jūsu izstrādāto dizainparaugu neizmanto neviens cits bez atļaujas, un vēlaties iegūt dizainparauga tiesisko aizsardzību Latvijā, reģistrējiet to Patentu valdē.

 

Ar reģistrāciju dizainparauga īpašniekam tiek piešķirtas izņēmuma tiesības. Dizainparaugus reģistrē saskaņā ar “Dizainparaugu likumu”. Vairāk par Dizainparaugu un tā reģistrēšanu lasiet Latvijas Republikas Patentu valdes tīmekļa vietnē.

 

Reģistrēta dizainparauga īpašnieks var aizliegt citiem izgatavot, tirgot, importēt vai eksportēt izstrādājumus, kuru kopiespaids būtiski neatšķiras no Jūsu reģistrētā dizainparauga.

 

Lai pārliecinātos, vai attiecīgais dizainparaugs jau nav Latvijā aizsargāts, Jūs varat veikt dizainparaugu meklējumu datubāzēs, kuras ir pieejamas Patentu valdes tīmekļvietnē.

 

Izmantojot Patentu valdes e-pakalpojumus var:

Scroll Up