Tiesību aizsardzība

Dokumentu parakstīšana ar elektronisko parakstu

Informācija atjaunota: 17.04.2019.

 

Lai veicinātu ātrāku saziņu ar valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī dažādu pakalpojumu sniedzējiem, iedzīvotājiem un uzņēmējiem tiek nodrošināta iespēja rokas paraksta vietā izmantot drošu elektronisko parakstu (e-parakstu).  Drošu elektronisko parakstu var izmantot arī darījumiem juridisko personu starpā, piemēram, līgumu, rēķinu u.c. dokumentu parakstīšanai. Bez tam, uzņēmēji ar personas apliecību (eID) vai eParaksts karti vai mobilo lietotni eParaksts mobile var veidot klientu autentifikācijas risinājumus savās tīmekļa vietnēs.

 

Elektronisko dokumentu likums nosaka, ka valsts un pašvaldību iestādes pieņem elektroniski parakstītus dokumentus no fiziskām un juridiskām personām, līdz ar to ikviena rakstiski iesniedzama informācija vai pieprasījums valsts un pašvaldību iestādēm var tikt iesniegts attālināti, izmantojot e-dokumentu. E-dokuments var ietvert informācijas un izziņu pieprasījumus no iestādēm, iesniegumus atļauju, sertifikātu un licenču saņemšanai, kā arī atskaišu, pārskatu un statistikas iesniegšanu.

 

 

Tāpat likums nosaka, ka tiem uzņēmumiem, kas reģistrēti sabiedrisko pakalpojumu reģistrā, arī ir pienākums pieņemt dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.

eParakstītus dokumentus pieņem arī Latvijas Republikas tiesas.

Kas ir drošs elektroniskais paraksts un kur to izmantot?

Drošs elektroniskais paraksts ir:   elektroniski dati, unikāls personas identifikācijas apliecinājums, kas pievienoti datorā sagatavotam dokumentam (vārds, uzvārds, personas kods...

Kā parakstīt dokumentu ar drošu elektronisko parakstu?

Lai elektroniski parakstītu dokumentu, var izmantot vairākus elektroniskā paraksta nesējus, iegūstot vienu rezultātu –ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu:  ...

Kas nepieciešams, lai elektroniski parakstītos ar eID karti?

Lai parakstītu elektroniski dokumentu ar eID karti, Jums būs nepieciešams: Dators ar interneta pieslēgumu vai planšete; Kartes lasītājs (nav nepieciešams,...

Drošības jautājumi

Atcerieties, ka eID karte ir ne vien personu apliecinošs dokuments, bet tajā ir iekļauts arī drošs elektroniskais paraksts – pašrocīgs paraksts...

Scroll Up