Tiesību aizsardzība

Dokumentu parakstīšana un droša identitātes apliecināšana elektroniskā vidē

Informācija atjaunota: 18.06.2021.

 

Lai veicinātu attālinātu saziņu ar valsts un pašvaldību iestādēm un dažādu pakalpojumu sniedzējiem, iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir pieejams drošs elektroniskais paraksts. Drošu elektronisko parakstu var izmantot arī darījumiem juridisku personu un privātpersonu starpā, piemēram, līgumu, rēķinu u.c. dokumentu parakstīšanai. Tāpat iestādes un uzņēmēji savās tīmekļa vietnēs un klientu apkalpošanas portālos var izveidot iespēju personas identitāti apliecināt ar droša elektroniskā paraksta rīkiem.

Kas ir drošs elektroniskais paraksts?

Drošs elektroniskais paraksts ir tavs pašrocīgais paraksts elektroniskiem dokumentiem. Ar to parakstītam dokumentan ir tāds pats juridisks spēks kā ar...

E-identitātes apliecināšana

Identitātes apliecināšana ar droša elektroniskā paraksta rīkiem pielīdzināma identitātes apliecināšana klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. E-identitātes apliecināšanai pieejami Latvijas kvalificētie rīki:mobilā...

Kādam mērķim var izmantot drošu elektronisko parakstu?

Saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm, citām publiskām personām un to iestādēm, tiesām, tiesu sistēmai piederīgajām personām un iestādēm, kā...

Droša elektroniskā paraksta priekšrocības

Izmantojot drošu elektronisko parakstu, tiek iegūtas vairākas priekšrocības: ērtāk – nav jāiet uz iestādi, lai aiznestu dokumentu, tā vietā tiek...

Kā iegūt drošu elektronisko parakstu?

Latvijā drošs elektroniskais paraksts ir pieejams, izmantojot vairākus rīkus (neatkarīgi no droša elektroniskā paraksta veida, kādu izmantojat, rezultāts būs vienāds...

Kā iegūt drošu elektronisko parakstu atrodoties ārvalstīs

Privātpersonas, izmantojot Latvijas vēstniecību nodrošinātos konsulāros pakalpojumus, noformējot personas apliecību, var pieteikt arī eParakstu.   Par personu apliecinoša dokumenta noformēšanu...

Kā parakstīt dokumentus ar drošu elektronisko parakstu

Personas apliecība (eID karte) Lai veiktu dokumentu parakstīšanu, izmantojot eID kartē pieejamo eParakstu, būs nepieciešams: Dators ar interneta pieslēgumu; Bezmaksas...

Kā pārbaudīt elektroniski parakstītus dokumentus?

Elektroniski parakstītu dokumentu var apskatīt un pārliecināties par droša elektroniskā paraksta derīgumu, izmantojot: iespēju “Pārbaudīt dokumentu” portālā eParaksts.lv; bezmaksas programmu eParakstītājs3.0;...

Drošības jautājumi

Atcerieties, ka eID karte ir ne vien personu apliecinošs dokuments klātienē, bet arī digitālajā vidē. Tajā ir iekļauts arī personas...

Mīti par drošu elektronisko parakstu

Drošu e-parakstu iegūt ir dārgi No 2019. gada 1. janvāra eID kartē ir iekļauts neierobežots bezmaksas e-parakstīšanas reižu skaits, un...

Scroll Up