Tiesību aizsardzība

Dokumentu parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu

Informācija atjaunota: 28.02.2020.

 

Lai veicinātu ērtāku saziņu ar valsts un pašvaldību iestādēm un dažādu pakalpojumu sniedzējiem, iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir pieejams drošs elektroniskais paraksts.

Drošu elektronisko parakstu var izmantot arī darījumiem juridisku un privātpersonu starpā, piemēram, līgumu, rēķinu u.c. dokumentu parakstīšanai.

Tāpat uzņēmēji savās interneta vietnēs un klientu apkalpošanas portālos var izveidot iespēju apliecināt ar eParaksta rīkiem – eID karti, eParaksta karti un mobilo lietotni eParaksts mobile.

 

Kas ir drošs elektroniskais paraksts?

Drošs elektroniskais paraksts ir: elektroniski dati, unikāls personas identifikācijas apliecinājums, kas pievienots datorā sagatavotam dokumentam (vārds, uzvārds, personas kods u.c.);...

E-identitātes apliecināšana

E-identitātes apliecināšanai pieejami trīs rīki: mobilā lietotne eParaksts mobile; personas apliecība (eID karte); eParaksta karte juridiskām personām. Identitātes apliecināšana ar...

Kur var izmantot drošu elektronisko parakstu?

Saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm Elektronisko dokumentu likums nosaka, ka valsts un pašvaldību iestādes, kā arī tiesas,  pieņem elektroniski, ar...

Droša elektroniskā paraksta priekšrocības

Izmantojot drošu elektronisko parakstu (eParakstu) tiek iegūtas vairākas priekšrocības:   ērtāk – nav jāiet uz iestādi, lai aiznestu dokumentu, tā...

Kā iegūt drošu elektronisko parakstu?

Latvijā drošs elektroniskais paraksts (eParaksts) ir pieejams izmantojot vairākus rīkus (neatkarīgi no eParaksta veida, kādu izmantojat, rezultāts būs vienāds –...

Kā iegūt drošu elektronisko parakstu atrodoties ārvalstīs

Privātpersonas, izmantojot Latvijas vēstniecību nodrošinātos konsulāros pakalpojumus, noformējot personas apliecību, var pieteikt arī eParakstu.   Par personu apliecinoša dokumenta noformēšanu...

Kā parakstīt dokumentu ar drošu elektronisko parakstu

Neatkarīgi no droša elektroniskā paraksta (eParaksta) veida, kādu izmantojat, rezultāts būs vienāds – elektroniski parakstīts dokuments ar juridisku spēku: eID...

Kā pārbaudīt elektroniski parakstītus dokumentus?

Jebkuru elektroniski parakstītu dokumentu varat apskatīt un pārliecināties par eParaksta derīgumu izmantojot:   Iespēju “Pārbaudīt dokumentu” portālā eParaksts.lv; Bezmaksas programmu eParakstītājs3.0. Viedtālrunī,...

Drošības jautājumi

Atcerieties, ka eID karte ir ne vien personu apliecinošs dokuments klātienē, bet ari digitālajā vidē.  Tajā ir iekļauts arī personas...

Mīti par drošu elektronisko parakstu (eParakstu)

eParakstu iegūt ir dārgi   No 2019.gada 1.janvāra eID kartē ir iekļauts neierobežots bezmaksas e-parakstīšanas reižu skaits un tā izmantošana...

Scroll Up