Mājoklis, pārcelšanās

Dokumentu saņemšana un iesniegšana

Pase un Personas apliecība

Personas apliecību (eID kartei) un pasi var saņemt ikviena Fizisko personu reģistrā reģistrēta persona. Pieteikumu personas apliecinošu dokumentu saņemšanai var iesniegt jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas.

 

Fizisko personu reģistrā reģistrēts Latvijas pilsonis vai nepilsonis var pieteikties pases vai personas apliecības izsniegšanai uz konkrētu apmeklējuma laiku ir iespējams, izmantojot e-pakalpojumu “Pieteikšanās personu apliecinošu dokumentu izsniegšanai”.

 

 

Persona, kura dzīvo vai ilgstoši uzturas ārvalstī, personas apliecinošu dokumentu noformēšanai var vērsties Latvijas Republikas konsulārajā vai diplomātiskajā pārstāvniecībā.

 

Noderīgu informāciju par personu apliecinošiem dokumentiem un e-parakstu lasiet sadaļā Personu apliecinošs dokuments un dzīves situācijā Dokumentu parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu.

 

Elektroniski parakstītu iesniegumu iestādei varat iesniegt izmantojot Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai izmantojot e-adresi.

 

Gadījumos ja, kārtojot ar uzturēšanās vai dzīvesvietas maiņu saistītās formalitātes, nepieciešams saņemt atkārtotu dzimšanas, laulību vai miršanas, apliecību vai izziņu, portālā Latvija.lv izmantojiet attiecīgo e-pakalpojumu:

 

Iepriekšminētās apliecības un izziņas varat pieteikt saņemt arī klātienē Jūsu izvēlētajā pašvaldībā – vairāk “Dzimšanas, laulības un miršanas apliecinošo dokumentu aktualizēšana, papildināšana, anulēšana vai atjaunošanai”.

 

Ja vēlaties kārtot ar pilsonību saistītās formalitātes atrodoties ārvalstīs un Jums nepieciešami dokumenti, kuri Jums nav pieejami, varat iesniegt pieteikumu dokumentu izprasīšanai ar Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs starpniecību un pēc nepieciešamības pasūtīt izprasāmā dokumenta legalizāciju, izmantojot portālā Latvija.lv e-pakalpojumu “Elektroniska iesnieguma pieņemšana dokumentu izprasīšanai” (saņemt var civilstāvokļa aktu dokumentus un izziņas). Pakalpojums ir pieejams personām, kuras pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu ārvalstīs.

 

Scroll Up