Tiesību aizsardzība

Drošība internetā

Ja Jums ir nepieciešama informācija vai palīdzība jautājumos, kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju drošību, Jūs varat vērsties Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijā CERT.LV. Padomus datora drošībai un savai drošībai internetā Jūs varat atrast arī CERT.LV uzturētajā tīmekļa vietnē Esidross.lv.

 

Ja IT drošības incidenta gadījumā Jums radušies finansiāli zaudējumi, vērsieties sev tuvākajā Valsts policijas nodaļā. Iesniegumu Policijai varat iesniegt arī elektroniski, sūtot iesniegumu uz iestādes e-adresi vai izmantojot portālā Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu Iesniegums iestādei.

 

Atrast noderīgu informāciju par jauniešu un bērnu drošību internetā, kā arī ziņot par pārkāpumiem var vietnē Drossinternets.lv, kā arī Drossinternets.lv lietotnē Android lietotājiem vai iOS lietotājiem.

 

Informāciju un palīdzību jautājumos par personas datu aizsardzību varat saņemt Datu valsts inspekcijā. Datu drošība tiek piemērota saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasībām.

 

Vairāk par drošību internetā lasiet arī sadaļā Informācija par drošību.

Scroll Up