Izglītība

Dzīvē un darbā iegūtu prasmju novērtēšana

Ja darbam nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, Jums ir iespēja pieteikties zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanai.

 

Iespējams, Jums jau piemīt liela daļa zināšanu un prasmju, lai veiksmīgi darbotos sevis izvēlētajā profesijā. Kompetenču novērtēšana palīdzēs gan iegūt valstī atzītu kvalifikāciju jau pieredzējušam profesionālim, gan arī, ja izvēlaties mainīt darbības jomu. Visticamāk, mācības nav jāsāk no nulles, jo Jūsu esošās zināšanas jau kalpo kā pamats, ko papildinot varat darboties jaunā jomā.

 

Lai novērtētu profesionālo kompetenci, ir jākārto profesionālās kvalifikācijas eksāmens. Tā laikā persona parāda savas profesionālās spējas un tiek vērtēta šo spēju atbilstība profesijas standarta prasībām.

 

Lai pieteiktos prasmju novērtēšanai un kvalifikācijas iegūšanai, ir jāizvēlas viena no Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) uzturētajā sarakstā  norādītajām profesionālajām kvalifikācijām un izglītības iestāde, kura veic profesionālās kompetences novērtēšanu. Tad interesentam izvēlētajā izglītības iestādē, kas piedāvā šādu pakalpojumu, jāiesniedz iesniegums:

 

Scroll Up