Mājoklis, pārcelšanās

Dzīvesvietas deklarēšana un iepriekšējo iedzīvotāju deklarācijas anulēšana

Pirms mājokļa iegādes darījuma noformēšanas ieteicams lūgt īpašuma pārdevējam sniegt informāciju vai īpašumā nav deklarēto personu. Tas var ietekmēt izmaksas, kas saistītas ar komunālajiem pakalpojumiem, piemēram, atkritumu izvešanu, ūdens patēriņu u.tml.

 

Elektroniski noskaidrot vai īpašumā nav deklarētas personas var izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētas personas”  (pakalpojumu var pieprasīt tikai nekustamā īpašuma īpašnieks).

 

Ja īpašumā ir deklarētās personas:

  • lūdziet, lai esošais īpašnieks (pārdevējs) informē personas pārdeklarēties citā īpašumā vai,
  • ja personas nav zināmas vai labprātīgi neizdeklarējas, tad jaunajam īpašniekam (pēc īpašuma iegādes) jāvēršas vietējās pašvaldības iestādē ar lūgumu anulēt šo personu deklarēto dzīvesvietu attiecīgajā īpašumā (vairāk sadaļā Kā anulēt citas personas deklarēto dzīvesvietu).

To var izdarīt klātienē, iesniedzot elektroniski parakstītu iesniegumu vai saziņu ar e-adresi.

 

Deklarēt savu, savu nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu, var izmantojot portālā Latvija.lv e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”. Elektroniskā deklarēšanās ir bez maksas.

 

Vairāk par deklarēšanos un ar to saistītajiem pakalpojumiem lasiet dzīves situācijā Paziņošana par dzīvesvietu vai deklarēšanās.

 

Deklarēšanās īpašumā konkrētas pašvaldības teritorijā sniedz dažādas iespējas un pieeju pašvaldības pakalpojumiem, piemēram, sociālās palīdzības nodrošināšanai, veselības aprūpei, skolu un bērnudārzu pieejamībai un citiem.

 

Lai apskatītu savas pašvaldības piedāvāto, vai salīdzinātu pašvaldības savā starpā, apmeklējiet vietni vietagimenei.lv.

Scroll Up