Ģimene, bērni

Dzīvesvietas maiņa

Ja nākas mainīt dzīvesvietu, piemēram, sākot studijas vai jaunu darbu, Jums mēneša laikā ir jādeklarē jaunā dzīvesvietas adrese. Iepriekšējās dzīvesvietas deklarācijas anulēšana nav nepieciešama, jo iepriekšējā adrese tiek automātiski aizstāta ar jaunajām ziņām.

 

Deklarējiet savu, savu nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu bez maksas, izmantojot e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”.

 

Dzīvesvietu deklarēt var tikai pilngadīgas personas. Attiecīgā pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem pašvaldības mēdz piedāvāt dažādas atbalsta programmas, aktivitātes un iedzīvotāju iesaistes iespējas . Ja esat deklarējies, apskatiet savas pašvaldības piedāvājumu iedzīvotājiem.

 

Vietnē vietagimenei.lv var salīdzināt starp dažādām pašvaldībām piedāvāto atbalstu un iespējas.

Scroll Up