Ģimene, bērni

Dzīvnieka īpašnieka, turētāja vai turēšanas adreses maiņa

Ja mainās dzīvnieka īpašnieks vai turētājs (dzīvnieks pārdots vai rūpes par to pārņēmusi cita persona), vai dzīvnieka turēšanas adrese, informāciju ir svarīgi nomainīt. Ņemiet vērā, ka reģistrētie dati tiks izmantoti, lai kontaktētos ar īpašnieku dzīvnieka pazušanas vai atrašanas gadījumā, ja noticis nelaimes gadījums utt. Ja noklīdušais mīlulis būs radījis bojājumus mantai vai izraisījis miesas bojājumus, sods tiks piemērots dzīvnieka īpašniekam. Arī izceļojot no valsts un līdzi ņemot dzīvnieku, ja neesat reģistrētais īpašnieks, dzīvnieka izvešana var tikt liegta.

 

Lai mainītu dzīvnieka īpašnieku miruša īpašnieka gadījumā, jāaizpilda veidlapa – “Ziņojuma lapa par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku”, norādot īpašnieka maiņu.  Īpašumtiesības var mainīt, ja ir mantojuma apliecība. Mantojuma apliecība apliecina mantošanas tiesības un to var saņemt pie zvērināta notāra. Ja mantojuma apliecības nav, tad veidlapu aizpilda, norādot turētāja maiņu un pievienojot paskaidrojumu.

 

Veidlapu var iesniegt:

 

 

Izmantojot bezmaksas e-pakalpojumu Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību maiņas reģistrācija, varat uzsākt dzīvnieka īpašumtiesību nodošanu citai fiziskai personai. Īpašumtiesību pārņemšanu apstiprina jaunais īpašnieks, kurš norāda arī dzīvnieka jauno turēšanas adresi.

 

 

Izmantojot e-pakalpojumu Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas adreses maiņas reģistrācija, tiešsaistē var veikt dzīvnieku turēšanas adreses maiņu. Notikumu reģistrācija ir bezmaksas.

Scroll Up