Lauksaimniecība un vide

Dzīvnieku novietnes reģistrēšana

Pirms lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas ar ganāmpulka reģistrēšanu vien nepietiek, ir jāreģistrē arī novietne, kurā tie tiks turēti. Vienam ganāmpulkam var būt reģistrētas vairākas novietnes. Vienā novietnē var atrasties vairāku ganāmpulku dzīvnieki.

 

Novietne – jebkura telpa, būve vai āra apstākļos norobežota vide vai vieta, kurā pastāvīgi vai uz laiku tur lauksaimniecības dzīvniekus vai zivsaimniecības (akvakultūras) dzīvniekus.

 

Turētājs – fiziska vai juridiska persona, kura pastāvīgi vai uz noteiktu laiku ir atbildīga par lauksaimniecības vai zivsaimniecības (akvakultūras) dzīvniekiem.

 

Novietnes reģistrācija ir maksas pakalpojums, saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra (LDC) cenrādi.

 

Lai reģistrētu jaunu novietni:

 1. LDC tīmekļa vietnē, sadaļā “Veidlapas  un iesniegumu aizpildīšanas kārtība” sameklējiet un aizpildiet veidlapu  Novietnes kartīte.
 2. Aizpildītu veidlapu iesniedziet LDC:
  1. Parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz e-pastu  ldc@ldc.gov.lv vai e-adresi;
  2. Portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu Iesniegums iestādei;
  3. Sūtot pa pastu Lauksaimniecības datu centram, Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1010;
  4. Autorizējoties ldc.gov.lv  Vienotajā  pieteikšanās sistēmā, sadaļā “Iesniegumi” pievienojot aizpildītu Novietnes kartīti.
  5. Klātienē kādā no LDC filiālēm (iepriekš piesakoties) vai Zemkopības ministrijas (ZM) Klientu apkalpošanas centros(ZM KAC).
 3. Pēc dokumentu saņemšanas LDC sagatavos rēķinu, ko nosūtīs vai izsniegs atbilstoši Jūsu pieprasīšanas izvēlei t.i. e pastā, uz e-adresi, klātienē, vai pa pastu.
 4. Apmaksājiet rēķinu. LDC reģistrēs Novietni elektroniskajā datu bāzē 7 dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas.
 5. Kā pakalpojuma rezultātu saņemsiet izziņu ar novietnes numuru uz savu e-pastu vai e-adresi (ja esat izvēlējies šos saņemšanas kanālus), vai pa pastu.

Katra novietne tiek reģistrēta LDC Informatīvajā sistēmā , novietnei tiek piešķirts numurs LV1+6 cipari no datu bāzes (piemēram, Audzēšanas vieta – LV1123456 vai Kautuve LV26+12345).

 

Novietnes esamību un tās atrašanās vietu varat pārbaudīt Novietņu reģistrā.

 

Ja reģistrējat kautuvi, papildus ir nepieciešams Pārtikas un veterinārā dienesta atzinums (vairāk lasiet sadaļā “Lauksaimniecības dzīvnieku nokaušana”).

 

Izziņas pieprasījums par novietni ir maksas pakalpojums, saskaņā ar LDC cenrādi (rēķinu varat saņemt elektroniski e-pastā vai uz e-adresi pēc izziņas pieprasīšanas).

Standarta izziņā ir iekļauta informācija par novietni (reģistrācijas numurs, novietnes adrese), novietnes turētāju (turētāja vārds, uzvārds/nosaukums, personas kods/reģistrācijas numurs), karte ar atzīmētu novietnes atrašanās vietu.

 

Izziņu varat pieprasīt:

Scroll Up