E-adrese uzņēmējiem

No 2023.gada 1.janvāra e-adreses lietošana uzņēmumiem u.c. reģistros reģistrētiem tiesību subjektiem ir obligāta!

Kas ir
e-adrese?

Tas ir ērts, drošs un efektīvs veids, kā sazināties ar vairāk nekā 3100 valsts un pašvaldību iestādēm jebkurā laikā un no jebkuras atrašanās vietas. Sazināties e-adresē iespējams ar visām iestādēm, kas iekļautas Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē pieejamajā Publisko personu un iestāžu sarakstā. Tās ir gan valsts iestādes, piemēram, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts darba inspekcija, Konkurences padome u.c., gan pašvaldības, pašvaldību iestādes un pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī prokuratūra, tiesu iestādes, maksātnespējas administratori, zvērināti tiesu izpildītāji,  zvērināti notāri u.c.

No e-adreses nevar sūtīt vēstules citiem iedzīvotājiem vai uzņēmumiem, ja vien tiem nav uzticēta valsts pārvaldes funkcija, t.i., pašlaik e-adrese nodrošina saziņu starp valsti un privātpersonām (t. sk. juridiskajām personām), bet nenodrošina saziņu privātpersonām savā starpā.

Ja tavam uzņēmumam, biedrībai, nodibinājumam, arodbiedrībai (pilnu sarakstu skatīt šeit) ir izveidota e-adrese, turpmāk valsts un pašvaldības iestādes sazināsies ar tevi šajā digitālajā pastkastītē, nevis papīra formātā uz juridisko adresi. Uzņēmuma e-adresi var izveidot tikai uzņēmuma paraksttiesīgās personas.

E-adresi ir izstrādājusi Valsts reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Skatīt vairāk:

Ieguvumi no e-adreses lietošanas

Sūti iesniegumus un dokumentus vai pieprasi pakalpojumus jebkurā laikā un no jebkuras atrašanās vietas.

Saudzē vidi un vairs nesaņem vēstules no iestādēm papīra formātā.

Saņem visas ienākošās vēstules laikā un vienuviet. Nenokavē neko svarīgu!

Tavi oficiālie dokumenti būs drošībā: tie nenoklīdīs pastkastītē vai e-pastos un būs pasargāti no krāpniekiem.

Lietojot e-adresi, vari būt pārliecināts, ka dokumenta sūtītājs ir tas, par ko uzdodas.

Kā izveidot un lietot e-adresi?

Lai juridiskā persona varētu izveidot un izmantot savu e-adresi, to var izdarīt divos veidos atkarībā no uzņēmuma dokumentu aprites apjoma:

  • portālā Latvija.lv, kur uzņēmuma e-adresei varēsi piekļūt, identificējoties ar elektroniskās identifikācijas līdzekļiem – personas apliecību (eID karti), mobilo lietotni eParaksts Mobile, eParaksts karti vai
  • integrējot risinājumu sava uzņēmuma sistēmā

Kā izveidot uzņēmuma e-adresi portālā Latvija.gov.lv?

Lai izveidotu un lietotu e-adresi portālā Latvija.lv, tev būs nepieciešams:

Lai izveidotu e-adresi, izmanto tam paredzētu speciālu formu.

1.

Autentifikācijas logā izvēlies šķirkli “Juridiska persona”.

2.

Piekļūt uzņēmuma profilam un izveidot e-adresi portālā Latvija.gov.lv varēsi tad, ja tev ir reģistrētas konkrētā uzņēmuma pārstāvniecības tiesības

3.

Pēc pieslēgšanās izvēlies uzņēmumu, kam vēlies izveidot e-adresi, ieklikšķini un gatavs.

4.
Kad e-adrese būs izveidota – e-adreses izmantošanu varēsi uzticēt kādam citam uzņēmuma darbiniekam vai citai personai – atliek tikai personu pilnvarot piekļūt uzņēmuma e-adresei.

Turpmāk savai juridiskās personas e-adresei varēsi piekļūt portāla Latvija.lv sadaļā “Mana darba vieta”
(portāla Latvija.gov.lv augšējā labajā stūrī). Autentifikācijas logā jāizvēlas cilne “Juridiska persona”.

Kā pieslēgt sava uzņēmuma sistēmu?

Uzņēmumiem ar lielu dokumentu apriti ērtāk e-adresei pieslēgt sava uzņēmuma sistēmu. Lai lietotu e-adresi, integrējot to uzņēmuma sistēmā vai citā informācijas sistēmā, ir jāņem vērā e-adreses tehniskie parametri un pārējā dokumentācija, kas publicēta VISS portālā. Pieslēdzot e-adresi sava uzņēmuma sistēmai, uzņēmumam nebūs to iespējams lietot portālā Latvija.lv.

1.

Iesniedz VRAA pieteikuma veidlapu par e-adreses pieslēguma izveidi testa vidē un integrētajiem testiem, kas tiek veikti sadarbībā ar VRAA.

2.

Pēc to pabeigšanas iesniedz pieteikumu par e-adreses pieslēguma izveidi produkcijas vidē.

3.

Sadarbībā ar VRAA uzņēmumam tiek izveidots pieslēgums e-adresei.

4.

Veidlapas ir elektroniski jāparaksta pārstāvēttiesīgai personai vai jebkurai citai personai, kurai pārstāvēttiesīgā persona to ir uzticējusi darīt. Ja ir tiesības pārstāvēt atsevišķi, var parakstīt arī viena persona. Ja pārstāvēttiesīgās personas ir vairākas, tad veidlapa jāparaksta visiem atbilstoši Uzņēmumu reģistra datiem.

Ļoti svarīgi! Pieteikumi ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Pieteikumi nav derīgi bez pievienota sertifikāta pieprasījuma parakstītajā EDOC aploksnē. Instrukcija, kā veidot sertifikāta pieprasījumu, ir aprakstīta šeit.

Ja pārstāvēttiesīgā persona ir citas valsts piederīgais

Kur iegūt piekļuves rīkus?

1.

eID karti var iegūt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē tādā pašā kārtībā kā jebkura fiziska persona.

2.

eParaksts mobile un eParaksts karti var pasūtīt portālā eParaksts.lv

3.
Ja uzņēmuma paraksttiesīgā persona ir citas valsts pilsonis, par citiem e-identitātes dokumenta veidiem vari lasīt: https://www.pmlp.gov.lv/en

Pilnvaro citu personu piekļūt uzņēmuma e-adresei

Vai dokumenti jāparaksta, izmantojot e-adresi?

E-adrese nodrošina elektronisko saziņu un jebkuru elektronisko dokumentu apriti neatkarīgi no to juridiskā spēka.

Ja dokumentam, piemēram līgumam vai aktam, nepieciešams nodrošināt juridisko spēku, tas jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu – līdzīgi, kā tas tiktu darīts, izmantojot citus saziņas kanālus, piemēram, sūtot dokumentu e-pastā.

Paraksts e-adresē jālieto atbilstoši regulējumam par konkrēto dokumentu apriti papīra vai elektroniskā formā.

!Tas, ka dokuments ir nosūtīts adresātam e-adresē, juridisko spēku nepiešķir, tikai nodrošina dokumenta piegādi!

Kur vērsties pēc palīdzības?

E-adreses pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra

E-adreses informatīvs atbalsts ir pieejams pa tālruni 67502757 vai

Uzzini par e-adresi iedzīvotājiem