E-adrese fiziskām personām – vienota un droša saziņa ar valsti

Sākot ar 2019. gadu, Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir iespēja izmantot mūsdienīgu un ērtu rīku saziņai ar valsts iestādēm, proti, e-adresi, kas pieejama valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv.

E-adrese iedzīvotājiem un uzņēmējiem ļauj ar vienu pogas klikšķi aktivizēt iespēju visu saziņu ar valsts un pašvaldību iestādēm turpmāk veikt elektroniski un vienuviet – savā e-adresē.
E-adrese nodrošina mūsdienīgu un drošu cilvēku saziņu ar valsti, kā arī tā kalpo kā vienota saziņas platforma visām valsts iestādēm.

Aktivizējot e-adresi, lietotājs saņems visas tās ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm, kuras agrāk tika sūtītas pa pastu uz deklarēto adresi.

E-adresi ir izstrādājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (VRAA).

E-adresi izveidot ir iespējams, spiežot uz ikonas.

Elektroniskā adrese jeb e-adrese  iedzīvotājiem un uzņēmējiem ļauj ar vienu pogas klikšķi aktivizēt iespēju visu saziņu ar valsts un pašvaldību iestādēm turpmāk veikt elektroniski un vienuviet – savā e-adresē, kā arī vienota saziņas platforma visām valsts iestādēm.

E-adrese ir vienota saziņas platforma, kuru var pielīdzināt jau ierastajai internetbankai – slēgtā vidē, valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv ikvienam e-adreses lietotājam ir drošs konts, kas nodrošina oficiālo ziņojumu no valsts iestādēm saņemšanu un glabāšanu. Tāpat e‑adrese sniedz iespēju iedzīvotājam un uzņēmējam iespēju nosūtīt ziņu ikvienai valsts un pašvaldību iestādei, kuru skaits pārsniedz divus ar pusi tūkstošus.

E-adrese neaizstās e-pastu – uz savu norādīto e-pasta adresi varēs saņemt informāciju par ziņojuma ienākšanu e-adresē, bet ne pašu ziņojumu.

E-adrese risina būtiskus jautājumus, piemēram, cilvēkiem bieži atšķiras deklarētā un reālā dzīvesvieta, kā arī liels skaits Latvijas valsts piederīgo ilgstoši uzturas ārvalstīs. Ņemot vērā, ka ne visur ir nodrošināta vides pieejamība, arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pateicoties e-adresei, saziņa ar valsti kļūst ērtāka.

Līdz ar e-adreses izveidošanu persona darīs valstij zināmu, ka turpmāk tā ar valsts pārvaldes iestādēm vēlas sazināties tikai elektroniski. Piemēram, ja iedzīvotājs līdz šim ziņojumus (uzaicinājums uz vēlēšanām) vai rēķinus (nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins) no valsts saņēma uz deklarētās dzīvesvietas adresi, tad izveidojot e-adresi, turpmāk informācija tiks sūtīta elektroniski uz e-adresi.

 • Iedzīvotājiem e-adreses lietošana ir brīvprātīga, to var izveidot jebkurā laikā. Tāpat iedzīvotājiem ir iespēja “deaktivizēt” vai atteikties no e-adreses lietošanas;

Obligāts e-adreses lietojums ir noteikts:

 • visām valsts un pašvaldību iestādēm, plānošanas reģioniem, valsts augstskolām un zinātniskiem institūtiem, publiskiem nodibinājumiem, prokuratūrai un privātpersonām, kam deleģēts valsts pārvaldes uzdevums;
 • Rezerves karavīriem e-adrese ir obligāta no 2019. gada 1. februāra;
 • Tiesām, zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas administratoriem no 2020. gada;
 • Juridiskām privātpersonām (komersanti un citi tiesību subjekti, kas reģistrēti Uzņēmumu reģistrā, – biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības, politiskās partijas, reliģiskās organizācijas u.c.) – e-adresi var izmantot brīvprātīgi, bet no 2020. gada 1. janvāra e-adreses lietošana būs obligāta.

Lai izveidotu e-adresi, jums portālā Latvija.lv ir jāpiesakās tās izveidei izmantojot tam paredzētu speciālu formu.

 

Plašāka informācija: https://www.latvija.lv/Lvp/BUJEadrese

Savai e-adresei vari piekļūt portāla Latvija.lv sadaļā “Mana darba vieta” (lapas augšējā labajā stūrī).

E-adresei ir noteiktas augstas drošības prasības un tai piekļūt portālā Latvija.lv var ar noteikta līmeņa (valsts garantētu) elektroniskās identitātes līdzekļiem. Šobrīd tie ir personas apliecība (eID karte), mobilā aplikācija eParaksts mobile vai eParaksts karte juridiskām personām. (“3 soļi līdz Tavam bezmaksas eParakstam“, “Tavas eID kartes lietošana“).

Kur saņemt e-adreses piekļuves līdzekļus?:

 • Personas apliecību jeb eID karti* (elektroniskā identifikācijas karte) – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Piesakoties kartei atceries pieteikt arī e-parakstu (saņemot kopā ar karti tiks izsniegti PIN kodi, ko turpmāk būs nepieciešamas izmantot). Gadījumā, ja jums ir eID karte, bet esat aizmirsuši piekļuves kodus vai nav e-parakstu, tad nav jāizgatavo jauna karte! Jādodas uz tuvāko Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes filiāli, kur pāris dienu laikā jums atjaunos gan piekļuves kodus, gan e-parakstus.
 • Mobilā lietotne eParaksts mobile* – kā to iegūt skaties šeit.
 • eParaksts karte juridiskām personām – kā to iegūt skaties šeit.

* no 2019. gada janvāra e-paraksts Elektroniskās identifikācijas (eID) kartēs un eParaksts mobile risinājumā tiek nodrošināts neierobežotu reižu skaitu un bez maksas.

E-adreses lietošana ir ērta un vienkārša, tomēr, ja, cilvēkiem nav nepieciešamo datorprasmju vai sistēma šķiet par sarežģītu, ir izveidots risinājums, kas ļauj pilnvarot citu personu skatīt ziņojumus e-adresē, piemēram, vecvecāki var pilnvarot pilngadīgos mazbērnus u.tml. Savukārt juridiskām personām ir iespēja pilnvarojumu piešķirt darbiniekiem, piesaistot e-adresi ierastajiem uzņēmuma lietvedības procesiem.

Lai novērstu jebkādas šaubas par pilnvarotās personas rīcību – sistēma uzkrāj informāciju par visām darbībām, kas jūsu e-adresē tiek veiktas. E-adreses īpašnieks, izmantojot e-adresē izveidoto saiti “Veiktās darbības”, jebkurā brīdī var pārliecināties, kas un kādas darbības ir veicis.

Kā izveidot pilnvarojumu privātpersonas e-adresei? 

Pilnvarotajai personai būs iespēja tikai skatīt ziņojumus, kas ienākuši jūsu e-adresē, tā nevarēs ne ziņojumu nosūtīt no e-adreses, ne izmantot e-pakalpojumus jūsu vietā, arī maksājumu veikšana no e-adreses nebūs iespējama. Pilnvarotā persona varēs uzzināt, kāda informācija  nonākusi Jūsu e-adresē un tālāk Jūs par to informēt.

Lai pilnvarotu kādu citu personu, piekļūt un skatīt Jūsu e-adresi:

 • Pēc identificēšanās portālā Latvija.lv ar Jūsu personas apliecību (eID karti) vai mobilo lietotni eParaksts Mobile, Jūsu e-adreses konta kreisās puses izvēlnē jāatrod norādi “Profils/Iestatījumi” un jāizvēlas “Piekļuves tiesības”.
 • Lai pievienotu konkrētu personu, jāizvēlas “Pievienot jaunu”.
 • Piedāvātajā veidlapā norāda pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu, personas kodu, kā arī jānorāda pilnvarošanas termiņš – beztermiņa vai uz konkrētu laiku.
 • Atzīmējat, ka piekrītat šai personai piešķirt piekļuves tiesības un nospiediet “Saglabāt”.
 • Ja visa informācija būs ievadīta korekti, ekrānā redzēsiet paziņojumu “Deleģējums ir veiksmīgi izveidots!”.
 • Persona, kuru būsiet pilnvarojis piekļūt savai e-adresei, savā e-adresē saņems par to paziņojumu.

Kā pilnvarotā persona piekļūs Jūsu e-adresei:

 • Pilnvarotajai persona pirms veikt identifikāciju portālā Latvija.lv, būs jāizvēlas norāde “Pilnvarotais”.

Video pamācību skatīt šeit

Kā izveidot pilnvarojumu juridiskās personas e-adresei?

Juridiskai personai ir iespēja deleģēt tiesības citai personai pārvaldīt uzņēmuma  e-adresi. Ir iespējams piešķirt tiesības tikai lasīt, lasīt un rakstīt vai arī lasīt un dzēst e-adreses ziņojumus. Var tikt piešķirta arī jebkura kombinācija ar šīm tiesībām, nodrošinot citai personai pilnu piekļuvi e-adreses kontam.

Ja uzņēmumā ir vairākas personas ar vienādām paraksta tiesībām, tad arī pārējām paraksttiesīgām personām šī pilnvara ir jāparaksta, pretējā gadījumā pilnvarojums netiks piešķirts un pilnvarotā persona e-adresei piekļūt nevarēs.

Lai pilnvarotu fizisku personu skatīt vai pārvaldīt uzņēmuma  e-adresi:

 • Lai portālā Latvija.lv pieteiktos kā juridiska persona, autentifikācijas logā ir jāizvēlas “Juridiska persona”;
 • Pēc identificēšanās portālā Latvija.lv ar Jūsu personas apliecību (eID karti) vai eParaksta karti juridiskām personām, Jūsu e-adreses konta kreisās puses izvēlnē jāatrod “Profils/Iestatījumi” un jāizvēlas “Pilnvarojumi”.
 • Lai pievienotu konkrētu personu, jāizvēlas “Pievienot jaunu”.
 • Var izveidot jaunu pilnvarojumu, mainīt kaut ko esošajā vai pārtraukt pilnvarojumu;
 • Norāda personas, ko pilnvarosiet, vārds, uzvārds un personas kods.
 • Izvēlas pilnvarojuma veidu – tiesības lasīt, lasīt un rakstīt vai lasīt un dzēst e-adreses ziņojumus. Varat izvēlēties vienu, vairākas vai visas piedāvātās funkcijas, ko piešķirt pilnvarotajam.
 • Nospiediet pogu “Parakstīt”. Pilnvara būs jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu -ekrānā redzēsiet pilnvarojuma tekstu un kreisajā pusē jānospiež uz laukuma “Parakstīt ar laika zīmogu”.
 • Kad parakstīšana veikta, ekrānā redzēsiet uzrakstu “E-pakalpojums izpildīts!”.

Kā pilnvarotā persona piekļūs Jūsu e-adresei:

 • Pilnvarotajai persona pirms veikt identifikāciju portālā Latvija.lv, būs jāizvēlas norāde “Pilnvarotais”.
 • No saraksta jāizvēlas uzņēmums, kuru vēlas pārstāvēt. Personai būs pieejams Jūsu uzņēmuma e-adreses konts ar tiesībām noteiktajā apjomā.

Video pamācību skatīt šeit

 • E-adrese – droša saziņa ar valsti vienuviet (visi dokumenti tiek uzglabāti 5 gadus);
 • E-adrese aizstāj ierakstītu vēstuli – garantēta piegāde un personas datu drošība;
 • E-adrese ļauj būt mobilam un saņemt oficiālās ziņas elektroniski jebkurā laikā un vietā;
 • E-adrese ļauj brīvi ceļot, jo neprasa pielāgoties pasta nodaļas darba laikam;
 • E-adrese ietaupa laiku un samazina izdevumus dokumentu sagatavošanai, drukāšanai un nosūtīšanai pa pastu.


E-adreses infografika
     

 

Lejupielādēt .jpg

Lejupielādēt .pdf

 

3 soļi līdz Tavam bezmaksas eParakstam

Lejupielādēt .pdf

Rezerves karavīriem

Lejupielādēt .pdf

E-adreses gads (01.06.2019.)

Lejupielādēt .jpg

Vai e-adrese aizstās manu e-pasta adresi?

E-adrese neaizstās e-pasta adresi, bet to drīzāk var pielīdzināt internetbankas risinājumam. Izveidojot e-adresi, jums ir iespēja norādīt savu e-pasta adresi, uz kuru tiks sūtīta informācija par saņemtajiem ziņojumiem, bet ne paši ziņojumi.

Vai savu e-adresi varu izveidot bez maksas?

E-adreses izveidošana un lietošana ir bez maksas. Svarīgi, lai būtu pieejami nepieciešami identifikācijas līdzekļi ar kuriem e-adresei var piekļūt: personas apliecība (eID karte) ar aktīvu elektronisko parakstu, mobilā aplikācija eParaksts mobile vai eParaksts karte juridiskām personām. E-paraksts Elektroniskās identifikācijas (eID) kartēs un eParaksts mobile risinājumā tiek nodrošināts neierobežotu reižu skaitu un ir bez maksas.

Kā rīkoties, ja man ir eID karte, bet esmu aizmirsis piekļuves kodus vai nezinu par e-parakstu skaitu?

Gadījumā, ja jums ir eID karte, bet esat aizmirsuši piekļuves kodus vai nav aktivizētu e-parakstu, nav nepieciešams izgatavot jaunu karti, Jums jādodas uz tuvāko Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes filiāli, kur pāris dienu laikā jums atjaunos gan piekļuves kodus, gan aktivizēs e-parakstus. No 2019. gada janvāra e-paraksts Elektroniskās identifikācijas (eID) kartēs tiek nodrošināts neierobežotu reižu skaitu.

Vai varu e-adresei piekļūt arī ar savas bankas autentifikāciju?

E-adresi aktivizēt un tai piekļūt var tikai ar noteikta līmeņa elektroniskās identitātes līdzekļiem. Šobrīd tie ir personas apliecība (eID karte), mobilā aplikācija eParaksts mobile vai eParaksts karte juridiskām personām.

Ar internetbankas  identifikāciju e-adresei  nav iespējams piekļūt, jo pagaidām neviena banka nav izgājusi likumā noteikto drošības sertifikāciju. Likumā ir noteikts, ka e-adreses izveidošanai un piekļuvei nepieciešami kvalificēti personas elektroniskās identifikācijas rīki. Tas nozīmē, ka šādai identitātes pārbaudei ir noteiktas drošības un tehniskās prasības, kuras regulāri tiek auditētas un uzraudzītas no valsts puses. Likums nosaka, ka identificēšanās ar šādiem rīkiem pielīdzināma personas identitātes apliecināšanai klātienē –  t.i. pases vai eID kartes uzrādīšanai. Ikviens identifikācijas pakalpojumu sniedzējs var kvalificēt savu līdzekli, lai tas atbilstu šim līmenim, tomēr pagaidām Latvijā citi identifikācijas rīki šādu statusu nav saņēmuši.

Vai varu piekļūt e-adresei arī no sava mobilā tālruņa?

Jā, lai to izdarītu ir nepieciešama mobilā aplikācija eParaksts mobile. Tā ir bezmaksas lietotne, kura brīvi pieejama katram. Lai sāktu izmantot eParaksts mobile, apmeklējiet vietni www.eparaksts.lv un piesakieties šī pakalpojuma lietošanai. eParaksts mobile ir rīks, kurš, tāpat, kā eID ir valsts uzturēts un atbilst augstākajām drošības prasībām.

Kam cilvēks var sūtīt vēstules no savas e-adreses?

Katrs iedzīvotājs vai uzņēmējs no savas e-adreses varēs sūtīt vēstules valsts un pašvaldību iestādēm. Ziņojumus nebūs iespējams sūtīt  citiem iedzīvotājiem vai uzņēmējiem.

Ar kurām konkrēti valsts un pašvaldību iestādēm varēs sazināties caur e-adresi? Vai varēs sazināties ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem?

Ar visām iestādēm, kas ir iekļautas Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē pieejamajā Publisko personu un iestāžu sarakstā. Tās ir gan ministrijas un valsts iestādes, gan pašvaldības un pašvaldību iestādes, kā arī pašvaldību kapitālsabiedrības, piemēram, komunālie dienesti un skolas.

Ja persona (iedzīvotājs vai uzņēmējs) būs izveidojusi e-adresi portālā Latvija.lv, tad iestādes, sūtot vēstuli personai, meklējot pēc personas koda vai uzņēmuma reģistrācijas numura, uzzinās, ka personai ir a-adrese, un šajā gadījumā vēstuli sūtīs uz e-adresi nevis uz deklarēto adresi.

Vai ir iespējams deleģēt citu personu pārvaldīt manu e-adresi?

Šobrīd šāda iespēja nav, bet e-adreses risinājuma turpmākajā attīstībā šāda funkcija ir paredzēta.

Kāpēc vēstules no valsts / pašvaldības iestādēm nevar saņemt uz privāto e-pastu?

E-adreses risinājumu var pielīdzināt drošam internetbankas risinājumam – slēgtā vidē, pakalpojumu portālā Latvija.lv, ikvienam e-adreses lietotājam būs pieejams personificēts konts, kas nodrošinās ziņojumu sūtīšanu, saņemšanu un glabāšanu. E-adresei ir jābūt drošai, jo sūtījumi, kas var tikt sūtīti uz un no e-adreses, var saturēt gan personas datus, gan komercnoslēpumu, gan arī sensitīvu informāciju. Arī bankas svarīgu informāciju nesūta uz e-pastu, bet uz internetbanku – drošu vidi, kas pasargāta no maldināšanas riskiem.