E-adrese – vienota un droša saziņa ar valsti

Lai nodrošinātu mūsdienīgu un drošu cilvēku saziņu ar valsti, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (VRAA) ir uzsākusi pakāpenisku e-adreses ieviešanu Latvijā.
Sekojot mūsdienīgas valsts pārvaldes principiem, lai nodrošinātu efektīvu un drošu e-pakalpojumu ieviešanu, iedzīvotāji aicināti iesaistīties oficiālās e-adreses publiskā pilottestēšanā. Tā sākusies šā gada septembrī un notiks līdz 2019. gada 1. janvārim ar mērķi izmēģināt e-adresi darbībā pirms tās oficiālās ieviešanas, kā arī iegūt sabiedrības un iestāžu ierosinājumus un atsauksmes nepilnību identificēšanai un uzlabojumu veikšanai.
Savam e-adreses kontam pieslēgties iespējams, spiežot uz ikonas: 
Elektroniskā adrese jeb e-adrese būs drošs saziņas veids cilvēkiem ar valsti, kā arī vienota saziņas platforma visām valsts iestādēm. E-adreses risinājumu var pielīdzināt jau ierastajai internetbankai – slēgtā vidē, vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv, ikvienam e-adreses lietotājam būs pieejams personalizēts un drošs konts, kas nodrošinās oficiālo ziņojumu sūtīšanu, saņemšanu un glabāšanu.
Līdzīgi kā tagad katram iedzīvotājam ir deklarētā dzīvesvietas adrese, uz kurieni valsts iestādes sūta ierakstītas vēstules, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinus, no 2019. gada ikvienam iedzīvotājam būs iespēja izveidot arī savu elektronisko adresi. Līdz ar e-adreses izveidošanu iedzīvotājs darīs valstij zināmu, ka turpmāk viņš ar valsts pārvaldes iestādēm vēlas sazināties tikai elektroniski.
  • Valsts un pašvaldību iestādēm, plānošanas reģioniem, valsts augstskolām un zinātniskiem institūtiem, publiskiem nodibinājumiem, prokuratūrai un privātpersonām, kam deleģēts valsts pārvaldes uzdevums
  • Tiesām, zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas administratoriem
  • Juridiskām privātpersonām (komersanti un citi tiesību subjekti, kas reģistrēti Uzņēmumu reģistrā, – biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības, politiskās partijas, reliģiskās organizācijas u.c.)
  • Rezerves karavīriem
  • Iedzīvotājiem
Savai e-adresei vari piekļūt portāla Latvija.lv sadaļā “Mana darba vieta” (lapas augšējā labajā stūrī). Sadaļai un e-adreses kontam var pieslēgties, izmantojot eID vai e-parakstu (“3 soļi līdz eParakstam“).
 E-adresei ir noteiktas augstas drošības prasības, tāpēc savam kontam portālā Latvija.lv iespējams piekļūt, identificējoties ar valsts garantētu kvalificētu identifikācijas līdzekli, proti, personas apliecību jeb eID (elektroniskā identifikācijas karte) un e-parakstu, kas tagad pieejams arī mobilā lietotnē eParaksts mobile.
Plašāka informācija un pieslēgšanās savam e-adreses kontam: https://www.latvija.lv/Lvp/BUJEadrese 
2018. gada 1. jūnijā Latvijā sāka darboties Oficiālās elektroniskās adreses likums, kas nosaka obligāto e-adreses lietojumu visām valsts iestādēm. Pašlaik e-adrese obligāti jāizmanto tiešās pārvaldes iestādēm, bet no 15. oktobra to būs jāievieš arī valsts institūcijām, kas nav padotas Ministru kabinetam, pašvaldībai un tās iestādei.
Iedzīvotājiem oficiālā e-adrese būs brīvprātīga un tai varēs pieteikties no 2019. gada 2. janvāra, to izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. 
Savukārt rezerves karavīriem e-adrese būs obligāta no 2019. gada 1. februāra, bet no 2020. gada e-adresi lietos tiesas, zvērināti tiesu izpildītāji un maksātnespējas administratori. Juridiskās privātpersonas, tostarp UR reģistrēti komersanti, biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības, politiskās partijas, reliģiskās organizācijas u.c. e-adresi brīvprātīgi varēs sākt izmantot, sākot ar 2019. gadu, bet no 2020. gada 1. janvāra e-adreses lietošana tiem būs obligāta.
  • E-adrese – droša saziņa ar valsti vienuviet (visi dokumenti tiek uzglabāti 5 gadus)
  • E-adrese aizstāj ierakstītu vēstuli – garantēta piegāde un personas datu drošība
  • E-adrese ļauj būt mobilam un saņemt oficiālās ziņas elektroniski jebkurā laikā un vietā
  • E-adrese ļauj brīvi ceļot, jo neprasa pielāgoties pasta nodaļas darba laikam
  • E-adrese iedzīvotājiem nav obligāta un no tās var atteikties, to deaktivizējot