Rezultāti

13.12.2019
Valsts iestāžu vērtējums un valsts iestāžu E-indekss
13.12.2019
Pašvaldību vērtējums un pašvaldību E-indekss
13.12.2019
2019. gada E-indeksa elektronisko dokumentu aprites infografika
13.12.2019
2019. gada E-indeksa mērījumu galveno rezultātu infografika
16.12.2019
Latvijas E-indeksa rezultātu prezentācija
Valsts iestāžu e-indekss: Interaktīvās rezultātu tabulas

26.10.2018
Latvijas valsts iestāžu e-indeksa galveno rezultātu prezentācija

25.10.2018
Latvijas valsts iestāžu e-indeksa rezultāti

25.11.2018
Integrēts Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings

Valsts iestāžu e-indekss: Interaktīvās rezultātu tabulas

21.04.2018
Latvijas e-indekss pašvaldību mērījuma rezultāti

01.02.2018
Latvijas valsts iestāžu e-indeksa datu apkopojums

25.01.2018
Latvijas valsts iestāžu e-indeksa rezultāti

25.01.2018
Latvijas valsts iestāžu vērtējuma rezultāti

29.11.2017
Latvijas e-indeksa galveno rezultātu prezentācija

24.02.2016
Latvijas e-indekss pašvaldību mērījuma rezultāti

24.02.2016
Latvijas e-indekss valsts iestāžu mērījuma rezultāti

24.02.2016
Latvijas e-indekss pašvaldību datu apkopojums

24.02.2016
Latvijas e-indekss valsts iestāžu datu apkopojums

26.01.2015
Latvijas e-indekss pašvaldību mērījumu rezultāti

26.01.2015
Latvijas e-indekss valsts iestāžu mērījumu rezultāti

26.01.2015
Latvijas e-indekss noslēguma datu prezentācija

13.12.2019
2019. gada E-indeksa elektronisko dokumentu aprites infografika

13.12.2019
2019. gada E-indeksa mērījumu galveno rezultātu infografika

06.02.2019
LAD rezultātu infografika 2018

06.02.2019
EM rezultātu infografika 2018

06.02.2019
E-indeksa rezultāti 2018

06.02.2019
Elektroniski dokumenti 2018