Rezultāti

Valsts iestāžu e-indekss: Interaktīvās rezultātu tabulas
26.10.2018
Latvijas valsts iestāžu e-indeksa galveno rezultātu prezentācija
25.10.2018
Latvijas valsts iestāžu e-indeksa rezultāti

21.04.2018
Latvijas e-indekss pašvaldību mērījuma rezultāti

01.02.2018
Latvijas valsts iestāžu e-indeksa datu apkopojums

25.01.2018
Latvijas valsts iestāžu e-indeksa rezultāti

25.01.2018
Latvijas valsts iestāžu vērtējuma rezultāti

29.11.2017
Latvijas e-indeksa galveno rezultātu prezentācija

24.02.2016
Latvijas e-indekss pašvaldību mērījuma rezultāti

24.02.2016
Latvijas e-indekss valsts iestāžu mērījuma rezultāti

24.02.2016
Latvijas e-indekss pašvaldību datu apkopojums

24.02.2016
Latvijas e-indekss valsts iestāžu datu apkopojums

26.01.2015
Latvijas e-indekss pašvaldību mērījumu rezultāti

26.01.2015
Latvijas e-indekss valsts iestāžu mērījumu rezultāti

26.01.2015
Latvijas e-indekss noslēguma datu prezentācija

06.02.2019
LAD rezultātu infografika

06.02.2019
EM rezultātu infografika

06.02.2019
E-indeksa rezultāti 2018

06.02.2019
Elektroniski dokumenti