E-pakalpojumu līmeņi, un ko tie nozīmē lietotājam

Pakalpojumi var tikt elektronizēti dažādos līmeņos (pakāpēs). Atbilstoši vispārpieņemtai metodikai var izšķirt piecus pakalpojumu elektronizācijas līmeņus:

1.līmenis (informēšana) – informācija par pakalpojumu ir ievietota publiski pieejamā tīmekļa vietnē;

2.līmenis (veidlapu lejupielāde) – pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas ir pieejamas publiski pieejamā tīmekļa vietnē elektroniskā formā. Ar elektronisko parakstu parakstītu veidlapu var nosūtīt uz iestādes e-pastu;

3.līmenis (vienvirzienu mijiedarbība) – personai ir iespēja pakalpojumu pieprasīt vai saņemt elektroniski. Piemēram, persona elektroniski var pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), taču kartes saņemšana notiek ar pasta starpniecību;

4.līmenis (divvirzienu mijiedarbība) – pakalpojumu var pieprasīt un pakalpojuma rezultātu ir iespējams saņemt elektroniski. Piemēram, persona var iesniegt gada ienākumu deklarāciju VID EDS pārmaksāto nodokļu un attaisnoto izdevumu atgūšanai, un atbildi par deklarācijas pieņemšanu un naudas pārskaitīšanu arī saņemt elektroniski;

5.līmenis (pilnībā elektronizēts process) – pakalpojuma saņemšana notiek bez personas pieprasījuma, pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos datus bez personas līdzdalības iegūst pati iestāde. Piemēram, ārsta izrakstītās un noslēgtās e-darbnespējas lapas ir automātiski pieejamas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai pabalstu pieteikšanas un izmaksas nepieciešamības gadījumā.

Scroll Up