Tiesību aizsardzība

E-pakalpojumu nozīme un to izmantošanas priekšrocības

Informācija atjaunota: 31.07.2018.

 

Ikdienas steidzīgajā ritmā laika ietaupījums ir ļoti vērtīgs, tāpēc viens no labas klientu apkalpošanas kritērijiem ir ātrums apvienojumā ar kvalitāti. Arī formalitāšu kārtošanai valsts un pašvaldību iestādēs vēlamies veltīt pēc iespējas mazāk laika. Iedzīvotāju un uzņēmēju ērtībai arvien vairāk valsts un pašvaldību pakalpojumu ir iespējams saņemt elektroniski. E-risinājumi ļauj nokārtot formalitātes ērtā vietā un laikā, turklāt samazina pakalpojuma sniegšanas izmaksas gan iedzīvotajiem un uzņēmējiem, gan valstij.

Kas ir e-pakalpojums?

Lai nodrošinātu pakalpojumu plašāku pieejamību, paralēli pakalpojumu sniegšanai klātienē iestādes arvien vairāk attīsta citus pakalpojumu saņemšanas kanālus, tai skaitā piedāvā...

Kādēļ izmantot e-pakalpojumus?

Pakalpojumu izmantošana elektroniskā veidā veicina:   valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumu pieejamību un iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti; ar interneta starpniecību pakalpojumus...

Kādi ir e-pakalpojumu veidi?

Pēc e-pakalpojumu funkcionalitātes izdala trīs veidu e-pakalpojumus:   informatīvie – e-pakalpojumi, kas nodrošina iespēju tiešsaistē iegūt iestādes rīcībā esošu informāciju,...

Kas ir e-pakalpojumu līmeņi, un ko tie nozīmē lietotājam?

Pakalpojumi var tikt elektronizēti dažādos līmeņos (pakāpēs). Atbilstoši vispārpieņemtai metodikai var izšķirt piecus pakalpojumu elektronizācijas līmeņus:   1.līmenis (informēšana) –...

Kāds būs e-pakalpojuma izpildes rezultāts?

Izpildot e-pakalpojumu, Jums tiek sniegts izpildes rezultāts. Atkarībā no izmantotā e-pakalpojuma, izpildes rezultāts var atšķirties: informācija, kas pakalpojuma saņēmējam tiek...

Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls

Valsts e-pakalpojumi ir pieejami dažādos portālos, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēma, Lauku atbalsta dienesta Elektroniskā pieteikšanās sistēma, tomēr,...

Kas nepieciešams, lai izmantotu e-pakalpojumus?

Lai citas personas nevarētu piekļūt jūsu datiem, svarīga ir drošība. Tādēļ e-pakalpojumos, kas skar konkrētu personu, ir nepieciešams identificēties (jeb...

Kā pieslēgties e-pakalpojumu lietošanai?

Lai saņemtu pakalpojumus klātienē, piemēram, pieprasītu bezdarbnieka pabalstu vai iesniegtu nodokļu deklarāciju, ir jāapliecina personas identitāte ar personu apliecinošu dokumentu...

Kā lietot e-pakalpojumus portālā Latvija.lv ?

Lai portālā Latvija.lv atrastu, pieprasītu un saņemtu Jūsu dzīves situācijā nepieciešamu e-pakalpojumu, vadieties pēc šeit aprakstītās instrukcijas. Ir pieejami trīs...

Scroll Up