E-pakalpojumu veidi

Pēc e-pakalpojumu funkcionalitātes izdala trīs veidu e-pakalpojumus:

  1. informatīvie – e-pakalpojumi, kas nodrošina iespēju iedzīvotājiem tiešsaistē iegūt iestādes rīcībā esošu informāciju, ar kuru iedzīvotājam ir pienākums vai tiesības iepazīties. Piemēram, pakalpojums „Manā īpašumā deklarētās personas”;
  2. transakciju – e-pakalpojumi, kas aizstāj administratīvas procedūras veikšanu klātienē. Pakalpojums, kas ierosina un/vai īsteno iestāžu rīcību kāda lēmuma pieņemšanai attiecībā uz personu vai personu grupu (piem., licences izsniegšana, pabalsta piešķiršana u.c.). Klients tiek informēts par to, ka pakalpojuma rezultāts ir gatavs un par pakalpojuma saņemšanas iespējām, piemēram, saņemt pakalpojuma rezultātu elektroniski, klātienē vai pa pastu. Viens no šāda veida e-pakalpojumiem ir “Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai”.
  3. līdzdalības – e-pakalpojumi, kas iedzīvotājam ļauj tieši iesaistīties valsts vai pašvaldību darba procesos (piem. iedzīvotāju aptaujas; e-vēlēšanas, iespēja iepazīties ar likumprojektiem to sagatavošanas gaitā, izteikt savu viedokli u.tml.). Viens no šāda veida e-pakalpojumiem ir “Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām”.
Scroll Up