Uzņēmējdarbība

Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšana

Informācija atjaunota: 05.05.2021.


Eiropas Savienība (ES) piešķir finansējumu Latvijai programmu un projektu īstenošanai dažādās jomās, piemēram, reģionu un pilsētu attīstībai, nodarbinātībai un sociālai integrācijai, lauksaimniecībai un lauku attīstībai, jūrlietu un zivsaimniecības politikai, pētniecībai un inovācijai un citās jomās.


Šim atbalsta finansējumam dažādu programmu ietvaros var pieteikties dažādi potenciālie atbalsta saņēmēji (piemēram, iedzīvotāji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, zinātniskās institūcijas, pētnieki, lauksaimnieki un zivsaimnieki), īstenojot projektu vai piedaloties kādā programmā, kas paredz ES fondu atbalstu.


Latvija kā ES dalībvalsts saņem šo finanšu palīdzību Kohēzijas politikas ietvaros, kas ir svarīgākā ES ieguldījumu politika, lai palīdzētu radīt darbavietas, atbalstītu uzņēmumu konkurētspēju, ekonomikas izaugsmi, ilgtspējīgu attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.


Plašāka informācija par ES fondu programmām un atbalsta veidiem ir pieejama arī tīmekļa vietnē www.esfondi.lv.

Eiropas Savienības fondu veidi

Eiropas Savienības (ES) finansējums Latvijai ir pieejams ES fondu veidā. 6 (seši) galvenie ES fondu veidi ir šādi: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF);...

Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšana iedzīvotājiem

Iedzīvotājiem Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta saņemšanai un meklēšanai noderīgi ir šādu iestāžu informatīvie resursi: Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) tīmekļa vietnes sadaļa ES...

Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšana uzņēmējiem

Uzņēmējiem Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta saņemšanai un meklēšanai noderīgi ir šādu iestāžu informatīvie resursi: Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) tīmekļa vietnes sadaļa ES...

Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšana nevalstiskajām organizācijām

Nevalstiskajām organizācijām Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta saņemšanai un meklēšanai noderīgi ir šādu iestāžu informatīvie resursi: Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) tīmekļa vietnes...

Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšana zinātniskajām institūcijām un pētniekiem

Zinātniskajām institūcijām un pētniekiem Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta saņemšanai un meklēšanai noderīgi ir šādu iestāžu informatīvie resursi: Centrālās finanšu un līgumu aģentūras...

Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšana lauksaimniekiem, lauku uzņēmējiem un zivsaimniekiem

Lauksaimniekiem un zivsaimniekiem Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta saņemšanai un meklēšanai noderīgi ir šādu iestāžu informatīvie resursi:   Finanšu institūcijas ALTUM tīmekļa vietnes sadaļa Lauksaimniekiem....

Eiropas Savienības fondu atbalsta iespēju meklēšanas, projektu pieteikšanas un īstenošanas process iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, zinātniskajām institūcijām un pētniekiem

Eiropas Savienības (ES) fondu finansējums ir papildu atbalsts, kas var palīdzēt Jūsu izvirzītā projekta mērķa īstenošanā.   Jāņem vērā, ka...

Eiropas Savienības fondu atbalsta iespēju meklēšanas, projektu pieteikšanas un īstenošanas process lauksaimniekiem, lauku uzņēmējiem un zivsaimniekiem

Procesa soļi, lai uzsāktu projekta īstenošanu, saņemtu atbalstu, kas saistīts ar Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF), Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai...

Citi noderīgi e-pakalpojumi, kas saistīti ar ES fondu līdzfinansējuma saņemšanu

Citi noderīgi e-pakalpojumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma saņemšanu un projektu pieteikumu iesniegšanu un īstenošanu, dalību ES fondu...

Scroll Up