Lauksaimniecība un vide

Eiropas Savienības un Latvijas valsts atbalsts

Lauksaimniecībai un lauku attīstībai ir pieejami dažādi Latvijas valsts atbalsti un atvieglojumi, kas var veicināt uzņēmējdarbību vai sniegt nepieciešamo atbalstu attīstībai.


Uz Eiropas Savienības (ES) un valsts atbalstu var pieteikties pretendents, kas ir reģistrēts kā klients Lauku atbalsta dienestā (LAD) un lieto LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).


LAD tīmekļa vietnē ir iespējams saņemt informāciju par aktuālajiem lauksaimniecības atbalstiem. Šī informācija regulāri tiek atjaunota atbilstoši aktuālajiem projektiem konkrētajā laika posmā.


Lai pieteiktos atbalstam (gan valsts, gan ES fondu atbalsta pasākumiem), nepieciešams elektroniski aizpildīt atbalsta pieteikuma veidlapas (izmantojot e-pakalpojumus), kas pieejamas LAD EPS.


Plašāka informācija, kā pieteikties valsts atbalstam LAD EPS, atrodama LAD Rokasgrāmatā Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) sadaļai ”Projekti un investīcijas”.


LAD EPS varēsiet sekot līdzi arī iesniegumu administrēšanas procesam un izmaiņām iesniegumu datos, pārbaudīt datu aktualitāti, redzēt pārskaitītās atbalsta summas un datumus, kad attiecīgā naudas summa ir apstiprināta izmaksai, u. c. iespējas.


Plašāka informācija par valsts atbalsta veidiem lauksaimniecībai pieejama:

Valsts kompensācijas tiek piešķirtas un izmaksātas gadījumos, kad tiek izsludināta ārkārtas situācija noteiktā nozarē. Lauksaimniecībā ārkārtas situācija tiek izsludināta dabas stihiju (plūdu, ilgstoša sausuma), dzīvnieku vai augu slimību izplatības rezultātā, ja tiek būtiski ietekmēta vai apdraudēta nozares attīstība.


Katras kompensācijas pieteikšanas kārtība var atšķirties, tādēļ jāseko informācijai, kas tiek publicēta Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē vai LAD tīmekļa vietnē.

Scroll Up