Ģimene, bērni

Eitanāzija vai nāve

Ja mājdzīvnieks reģistrēts Lauksaimniecības datu centra Dzīvnieku reģistrā, tad ir jāreģistrē arī tā nāves gadījums.

 

To dzīvnieka īpašnieks var izdarīt elektroniski, izpildot portālā Latvija.lv e-pakalpojumu Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka nāves vai eitanāzijas reģistrēšana un norādot nāves datumu.

 

To var izdarīt arī klātienē:

 

Nepieciešamie dokumenti dzīvnieka nāves reģistrēšanai klātienē:

  • mājas (istabas) dzīvnieka pase vai vakcinācijas apliecība,
  • ziņojuma veidlapa par mājdzīvnieka nāvi,
  • īpašnieka personu apliecinošs dokuments.

 

Dzīvniekus ir atļauts apglabāt teritorijā, kurā tie atradušies (dzīvojuši), ja:

  • dzīvnieka īpašnieks ir apglabāšanas vietas zemes īpašnieks;
  • apglabāšanas vieta ir norobežota un nav publiski pieejama, tā nedrīkst būt lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kā arī daudzdzīvokļu ēkām piegulošā teritorija;
  • apglabāšanas vieta neatrodas pie upes, strauta, ezera un citiem virszemes ūdensobjektiem, applūstošā vietā vai teritorijā, kā arī tā nedrīkst atrasties virszemes ūdensobjektu un pazemes ūdeņu ieguves vietu aizsargjoslās;
  • apglabātās mirstīgās atliekas nerada smaku, kā arī nerada ūdens, gaisa vai augsnes piesārņojuma apdraudējumu.

 

Ja nav pieejama teritorija, kas atbilst iepriekšminētajam uzskaitījumam, dzīvnieka mirstīgās atliekas drīkst aprakt tikai PVD reģistrētās dzīvnieku kapsētās vai arī kremēt.

 

Dzīvnieks apglabājams tādā veidā, lai tam nevarētu piekļūt dzīvnieki. To apglabā  bedrē, uzberot vismaz vienu metru biezu zemes kārtu,  aprakšanas vietā aizliegts uzlikt pieminekli.

Scroll Up