Uzņēmējdarbība

Eksports uz valstīm ārpus Eiropas Savienības

Augu izcelsmes produkti

Lai eksportētu augu izcelsmes produktus ārpus Eiropas Savienības (ES), nav nepieciešams eksporta sertifikāts. Tirdzniecībā iesaistītie uzņēmēji savstarpēji vienojas par nepieciešamajiem produktu kvalitāti un nekaitīgumu apliecinošiem pavaddokumentiem.

 

Rodoties neskaidrībām par nepieciešamajiem dokumentiem kravas eksportam, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) var sniegt konsultāciju, lai situāciju atrisinātu. Tad uzņēmējam jāvēršas ar iesniegumu PVD:

Dzīvnieki un dzīvnieku izcelsmes produkti

Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu izvešanai uz trešajām valstīm nepieciešams veterinārais (veselības) sertifikāts, kuru izsniedz Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). Lai to saņemtu, jāraksta iesniegums PVD teritoriālajai pārvaldei, kuras veterinārajā uzraudzībā ir dzīvnieku savākšanas centrs vai produktu eksportētājuzņēmums.

 

PVD apstiprinātie veterinārie (veselības) sertifikāti:

Iesniegumu var iesniegt elektroniski,

Uzņēmumam, kas vēlas eksportēt dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes produktus, ir jāiepazīstas ar importētājvalsts prasībām, un jāizpilda tās, sagatavojot kravu eksportam. Par prasību izpildi pārliecināsies PVD Inspektors, veicot kravas kontroli un pieprasot pievienot iesniegumam apliecinošus dokumentus.

 

Detalizētāku informāciju par konkrētās valsts prasībām, kas jāievēro, lai dzīvnieki būtu atbilstoši sagatavoti, bet produkts atbilstoši saražots un varētu saņemt sertifikātu PVD, nepieciešams noskaidrot, konsultējoties ar PVD pārvaldes inspektoru.

 

Par lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošanas reģistrēšanu, dzīvnieku izcelsmes produktiem un citas ar lopkopību saistītus jautājumus lasiet dzīves situācijas aprakstā Lopkopība.

Scroll Up