Mājoklis, pārcelšanās

Elektroniska dokumentu izprasīšana

Ja Jums ir nepieciešami kādi atkārtoti civilstāvokļa dokumenti (dzimšanas, laulības un miršanas apliecības vai izziņas), šos dokumentus varat izprasīt, vēršoties Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā. Ja dokumentu nepieciešams apliecināt ar Apostille, lai tam būtu juridisks spēks iesniegšanai citās valsts iestādēs, jāvēršas pie zvērināta notāra. Latvijas zvērinātu notāru kontaktinformācija atrodama portālā www.latvijasnotars.lv, sadaļā “Meklēt notāru“.


Ja pastāvīgi dzīvojat ārvalstīs un vēlaties no Fizisko personu reģistra saņemt dokumentu par deklarēto dzīvesvietu, Jums ir iespēja izprasīt šos dokumentus ar Latvijas pārstāvniecību starpniecību, kā arī pieprasīt dokumentu legalizāciju.


Izglītības un arhīvu dokumentus Jums jāizprasa personīgi attiecīgajā izglītības iestādē vai Latvijas Valsts arhīvā.


Portālā Latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums Elektroniska iesnieguma pieņemšana dokumentu izprasīšanai, kura ietvaros persona, kura uzturas ārzemēs, var iesniegt pieteikumu dokumentu izprasīšanai ar Latvijas pārstāvniecības ārzemēs starpniecību un pēc nepieciešamības pasūtīt izprasāmā dokumenta legalizāciju. Pakalpojumu varat izmantot, ja par savu dzīvesvietu ārzemēs esat informējis Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, veicot dzīvesvietas reģistrēšanu ārzemēs. Izpildot e-pakalpojumu, jāveic apmaksa.


Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija) nozīmē amatpersonas paraksta un zīmoga īstuma apliecināšanu, lai vienā valstī sastādīti publiski dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī. Tradicionāli šo funkciju veic ārlietu dienesti un diplomātisko pārstāvniecību konsulārās amatpersonas. Latvijā dokumentu īstuma apliecināšanu ar Apostille no 2019. gada 1. jūlija veic zvērināti notāri. Apostille nepieciešama dokumentiem, kuri paredzēti izmantošanai valstī, kas pievienojusies 1961. gada 5.oktobra Hāgas konvencijai par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu (valstu saraksts).


Dokumentu legalizāciju veic Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments. Dokumentu legalizāciju veic arī Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības. Legalizācija nepieciešama dokumentiem, kuri paredzēti izmantošanai valstī, kas nav pievienojusies 1961. gada 5.oktobra Hāgas konvencijai par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu, t.i., valsts nav atrodama sarakstā.


Ar e-pakalpojuma palīdzību varat izprasīt tikai e-pakalpojuma aprakstā uzskaitītos dokumentus – dzimšanas, laulību un miršanas apliecības un izziņas.

Iesniedzot pieteikumu, jānorāda datus par personu (sevi, mirušu radinieku vai par savu nepilngadīgo bērnu, izprasāmo dokumentu un dokumenta legalizācijas nepieciešamību, kā arī jāveic apmaksa.  Pilngadīgas personas dokumentu izprasīšanu par sevi veic personīgi.


Pēc apmaksas veikšanas dokumentu varat saņemt klātienē Latvijas pārstāvniecībā ārzemēs vai pa pastu, ja attiecīgā Latvijas pārstāvniecība ārzemēs šādu pakalpojumu nodrošina.


Ja vēlaties saņemt izziņu no Latvijas pārstāvniecības ārzemēs par datiem Fizisko personu reģistrā vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) reģistrā, portālā Latvija.lv izmantojiet e-pakalpojumu Izziņu izsniegšana. Izpildot e-pakalpojumu, jāveic apmaksa.

Scroll Up