Finanšu atbalsts

Finanšu atbalsts

Finanšu atbalsts uzņēmējiem ir pieejams dažādu Eiropas Savienības (ES) fondu programmu un citu finanšu instrumentu veidā. Atbalsta nosacījumus administrē vairākas ministrijas:

Plašāka informācija par ES fondu programmām un atbalsta veidiem ir pieejama arī tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv. Uzsvars ir uz inovācijām, mazo un vidējo komersantu konkurētspējas veicināšanu, un energoefektivitātes veicināšanu.


ES fondu programmās projektu atlases izsludina, projektus vērtē un apstiprina, kā arī līgumus slēdz un projektu ieviešanu uzrauga Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA). Ar izsludinātajām projektu atlasēm var iepazīties CFLA tīmekļa vietnē. ES fondu atbalsts ir pieejams arī starpniekinstitūcijās – par atbalsta sniegšanu uzņēmējiem. CFLA ir noslēgusi ES fondu līgumus ar: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), ALTUMNVAVIAA, klasteriem, kompetences centriem, nozaru asociācijām u.c., kas uzņēmējiem piedāvā ES fondu atbalsta iespējas dažādu aktivitāšu īstenošanai. Par ES fondu atbalsta iespējām konsultācijas un atbildes uz jautājumiem sniedz CFLA Klientu apkalpošanas centrs.