Lauksaimniecība un vide

Ganāmpulka un dzīvnieku novietnes datu maiņa vai likvidācija

Laika gaitā lopkopībā rodas izmaiņas ganāmpulka sastāvā un novietnēs. Nepieciešamības gadījumā varat papildināt vai mainīt reģistrētos datus par ganāmpulku un novietni. Gadās situācijas, kad ganāmpulku un novietni nākas likvidēt. Arī likvidācijas procesā ir jāievēro noteikumi un noteikta darbību secība.

Ganāmpulks

Par izmaiņām ganāmpulka datos Lauksaimniecības datu centram (LDC) jāziņo šādos gadījumos:

 • kontaktinformācijas maiņa (tālrunis, e-pasts, pasta adrese – ja saziņai tiek izmantota deklarētā adrese, tad tās maiņas gadījumā dati LDC aktualizējas automātiski);
 • kontaktpersonas maiņa;
 • pilnvarotās personas reģistrēšana vai maiņa;
 • pārvaldnieka (mantojuma aizgādņa) statusa reģistrēšana ganāmpulka īpašnieka nāves gadījumā (pakalpojums nav pieejams elektroniski).

 

Ja esat ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarota persona, reģistrējiet izmaiņas ganāmpulka datos LDC ganāmpulku reģistrā:

Izmaiņu veikšana ganāmpulka datos ir maksas pakalpojums, bet ganāmpulka likvidēšana – bezmaksas.

 

Pēc dokumentu saņemšanas LDC sagatavos rēķinu, ko nosūtīs vai izsniegs atbilstoši Jūsu pieprasīšanas izvēlei t.i. e pastā, uz e-adresi, klātienē vai pa pastu.

 

Apmaksājiet rēķinu. Pēc maksājuma saņemšanas LDC sagatavos izziņu, kuru nosūtīs uz norādīto saņemšanas kanālu – e-pastu vai e-adresi, ja esat izvēlējies šos saņemšanas kanālus, vai pa pastu.

 

Par dzīvnieku reģistrēšanu (piesaistīšanu/atsaistīšanu) ganāmpulkā lasiet sadaļā “Lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšana un reģistrēšana”.

 

Kad likvidēt ganāmpulku (svītrot no reģistra)?

 

Ganāmpulku var svītrot no reģistra, ja tā īpašnieks vairs neplāno turēt lauksaimniecības dzīvniekus (tie ir pārdoti, atdāvināti, nokauti vai ir gājuši bojā), kā arī gadījumos, kad īpašnieks miris. Īpašnieka nāves gadījumā, līdz mantojumtiesību apstiprināšanai tiek nozīmēts ganāmpulka turētājs, kam jāuzņemas rūpes par dzīvniekiem. Pēc mantojumtiesību apstiprināšanas mantiniekiem jāreģistrē jauns ganāmpulks, ja ir vairāki mantinieki – jāreģistrē katram savs ganāmpulks, un jāpārvieto uz to (tiem) dzīvniekus, kā tas ir noteikts mantojuma dokumentos.

 

Lai likvidētu ganāmpulku, tajā nedrīkst būt reģistrēti dzīvnieki un brīvās krotālijas (lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas līdzekļi).

 

Ja īpašnieks triju gadu laikā no ganāmpulka reģistrēšanas brīža tajā nav reģistrējis nevienu lauksaimniecības dzīvnieku, Lauksaimniecības datu centram (LDC) ir tiesības bez iesnieguma automātiski izslēgt ganāmpulku no ganāmpulku reģistra.

 

Par Ganāmpulka datu izmaiņām jāpaziņo LDC ne vēlāk kā 7 dienu laikā no notikuma brīža (iekļaujot brīvdienas). Par nokavētu paziņošanu nav paredzēts piemērot sankcijas.

Novietne

Par izmaiņām novietnes datos ir jāziņo LDC šādos gadījumos:

Ja novietnei mainās turētājs, ganāmpulka īpašnieks 7 dienu laikā to paziņo Lauksaimniecības datu centram, iesniedzot:

 

Aizpildītu Novietnes kartīti un norādot jaunā turētāja datus. Novietnes numurs un adrese (atrašanās vieta) nemainās. Kartītei jāpievieno iepriekšējā turētāja piekrišana turētāja maiņai (iesniegums rakstiskā veidā vai raktisks apliecinājums Novietnes kartītes lejasdaļā) vai, ja iepriekšējais turētājs miris, jāpievieno pamatojums, piemēram, mantojuma apliecības vai zemesgrāmatas kopija.

 

Turētāja maiņas reģistrācija ir maksas pakalpojums.

 

 • Aizpildītu veidlapu iesniedziet LDC:
 • Pēc dokumentu saņemšanas LDC sagatavos rēķinu, ko nosūtīs vai izsniegs atbilstoši Jūsu pieprasīšanas izvēlei t.i. e pastā, uz e-adresi, klātienē, vai pa pastu.
 • Apmaksājiet rēķinu. LDC reģistrēs Novietni elektroniskajā datu bāzē 7 dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas.
 • Saņemiet izziņu ar novietnes numuru uz savu e-pastu vai e-adresi (ja esat izvēlējies šos saņemšanas kanālus), vai pa pastu.

Ja Jūs (ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona) esat Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (LAD EPS) lietotājs, varat pieprasīt veikt izmaiņas novietnes datos vai likvidēt novietni tiešsaistē Zemkopības ministrijas e-pakalpojumu sistēmā (ZM EPS).

 

Ja novietnes vietai mainās novietnes tips, jāreģistrē jauna novietne.

 

Ja vēlaties mainīt novietnes atrašanās vietu:

 • reģistrējiet jaunu novietni, norādot precīzu novietnes atrašanās vietu (adresi un kadastra numuru, X un Y koordinātes). Kadastra numuru nepieciešamības gadījumā pēc novietnes atrašanās vietas adreses varat uzzināt portālā Kadastrs.lv.
 • Pārreģistrējiet dzīvniekus no esošās novietnes uz jauno novietni, ja tas nepieciešams.

Kad likvidēt novietni (svītrot no reģistra)?

 

Novietni var likvidēt, ja novietnē nav reģistrēts (neatrodas) neviens dzīvnieks. Lai pārbaudītu novietnes esamību un tās atrašanās vietu, varat izmantot Lauksaimniecības datu centra (LDC) Novietņu reģistru, kurā pēc novietnes numura iespējams iepazīties ar novietnes pamatinformāciju.

 

Lai likvidētu novietni:

 • pārreģistrējiet visus dzīvniekus no esošās novietnes uz citu (-ām) novietni (-ēm);
 • likvidējiet esošo novietni, aizpildot Novietnes kartīti.

Novietnes likvidēšana ir bezmaksas pakalpojums.

 

Lai paziņotu par novietnes datu maiņu vai likvidāciju:

Lauksaimniecības datu centra (LDC) tīmekļa vietnē, sadaļā “Veidlapas un iesniegumu aizpildīšanas kārtība” sameklējiet un aizpildiet veidlapu Novietnes kartīte:

Par novietnes datu izmaiņām jāpaziņo LDC ne vēlāk kā 7 dienu laikā no notikuma brīža (iekļaujot brīvdienas).

 

Ja īpašnieks vai turētājs triju gadu laikā no novietnes reģistrēšanas brīža tajā nav reģistrējis nevienu lauksaimniecības dzīvnieku, Lauksaimniecības datu centram (LDC) ir tiesības izslēgt novietni no novietņu reģistra, bez īpašnieka vai turētāja iesnieguma. Informāciju par novietnes likvidēšanu iespējams pārbaudīt LDC Novietņu reģistrā, ievadot attiecīgās novietnes numuru.

Scroll Up