Tiesību aizsardzība

Garantija

Ja preces pārdošanas brīdī Jums tiek izsniegta pārdevēja vai ražotāja garantija, kurā pārdevējs vai ražotājs ir apņēmies sniegt atbalstu preces defekta gadījumā pēc likumā noteiktā divu gadu prasījuma pieteikšanas termiņa vai šo divu gadu laikā, nodrošinot labvēlīgākus nosacījumus, tad, konstatējot preces defektu, Jums jāvēršas pie pārdevēja vai ražotāja, ievērojot izsniegtos garantijas noteikumus. Garantija nevar saīsināt likumīgo prasījuma pieteikšanas termiņu, kas ir 2 gadi no preces iegādes dienas.

Scroll Up