Ģimene, bērni

Grūtniecība un darbs

Tiesību akti darba devējam uzliek pienākumu ar īpašu rūpību attiekties pret topošajām māmiņām. Viņas nedrīkst strādāt kaitīgos apstākļos, darba laikā drīkst doties pie ārsta, darba devējs viņas atlaist no darba drīkst tikai pie īpašiem nosacījumiem.

 

Topošai māmiņai ir jāstājas medicīniskā uzskaitē pie ārsta. Vēlams to darīt jau līdz 12. grūtniecības nedēļai jeb pirmajos 3 grūtniecības mēnešos. Atbilstoši Dzemdību palīdzības noteikumiem grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā,  pirmreizējais apmeklējums noteikts no 8. līdz 12. grūtniecības nedēļai.

No 30. vai 32. grūtniecības nedēļas ārsts E-veselības sistēmā atver darbnespējas lapu B. Ja darba devējs vēlas par to pārliecināties, pēc pacientes pieprasījuma ārsts vai pacients pats var nosūtīt šo informāciju uz darba devēja e-pastu, identificējoties E-veselības portālā.

 

Pēc tam, kad ārsts noslēdz e-darbnespējas lapu, šo informāciju automātiski saņem Valsts ieņēmumu dienests (VID). Darba devējs saņem informāciju par noslēgto e-darbnespējas lapu VID EDS, tāpēc darbiniekam darbnespējas lapa nekur nav jānes.

 

Lai aplūkotu ārsta atvērtās un noslēgtās e-darbnespējas lapas, izmantojiet portālā Latvija.lv Nacionālā veselības dienesta e-pakalpojumu Saņemtās Darbnespējas lapas.

Šo informāciju var apskatīt arī E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv.

Scroll Up