Mājoklis, pārcelšanās

Ienākuma nodokļu maksāšana ārzemēs

Strādājot ārzemēs līdz 6 mēnešiem

Ja citā Eiropas Savienības (ES) valstī strādājat mazāk nekā 6 mēnešus gadā, uzskatāms, ka esat nodokļu rezidents savas piederības valstī. Tomēr, atkarībā no darba devēja, Jums var nākties maksāt nodokļus arī tajā valstī, kurā strādājat.

 

Neatkarīgi no tā, vai nodarbinātības laikā Jūs saglabājat dzīvesvietu savā piederības valstī, no Jums var tikt iekasēti nodokļi par ārzemēs gūtajiem ienākumiem (piemēram, no īpašuma).

 

Šādos gadījumos iepazīstieties ar nosacījumiem, kā izvairīties no nodokļu dubultas uzlikšanas.

Strādājot ārzemēs ilgāk par 6 mēnešiem

Ja kādā no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm ārpus Latvijas strādājat ilgāk kā 6 mēnešus gadā, uzskatāms, ka esat šīs valsts nodokļu rezidents. Neatkarīgi no tā, Jums var likt maksāt nodokļu arī Jūsu piederības valstī (Latvijā) gadījumā, ja, kā patstāvīgā dzīvesvieta tiek saglabāta Latvija un Jūsu privātā un ekonomiskā saite ar Latvijas valsti ir stiprāka.

 

Valsts, kurā esat nodokļu rezidents, var iekasēt nodokli par visiem Jūsu ienākumiem (arī no īpašuma un citiem avotiem), ko esat guvis jebkurā pasaules valstī. Proti, var nākties maksāt ienākuma nodokli par algu, pensiju, pabalstiem, par ienākumu no īpašuma vai citiem avotiem, par kapitāla pieaugumu no īpašuma pārdošanas.

 

Nav vienotu Eiropas Savienības (ES) noteikumu par to, kā ES pilsoņiem, kuri dzīvo, strādā vai pavada laiku ārpus savas piederības valsts, ir piemērojami nodokļi par ienākumiem. Sazinieties ar nodokļu iestādēm valstī, kurā strādājat, un noskaidrojiet, kādi noteikumi attiecas uz Jums.

 

Par īpašuma nodokļiem, vietējiem nodokļiem, dāvinājuma un mantojuma nodokļiem varat uzzināt vietējā nodokļu inspekcijā.

 

Portālā europa.eu ir iespējams noskaidrot nodokļu likmes un nodokļu inspekciju kontaktinformāciju, kā arī to, kā dzīvesvieta nodokļu vajadzībām tiek definēta dažādās ES valstīs.

Scroll Up