Uzņēmējdarbība

Iepirkumi

Publisko iepirkumu regulējums attiecas uz personām (t.sk. publiskām personām un komersantiem), kas saņem publisko finansējumu, kā arī piegādātājiem, kas vēlas piedalīties izsludinātajos publiskajos iepirkumos kā preču piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji vai būvdarbu veicēji. Tiesību akti, kas regulē publiskos iepirkumus pieejami šeit.

Piegādātāji, kas vēlas piedalīties publiskajos iepirkumos, informāciju par plānotajiem iepirkumiem un izsludinātajām iepirkuma procedūrām un iepirkumiem var atrast Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) sadaļā “e-konkursi”. EIS piegādātājiem tiek nodrošināta iespēja elektroniski iesniegt piedāvājumus EIS izsludinātajās iepirkuma procedūrās vai iepirkumos. Publisko iepirkumu likumā ir noteikti datumi, no kuriem pasūtītājam obligāti jāparedz elektronisku pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanu iepirkumiem.

EIS arī dod iespēju piegādātājam pārbaudīt savu atbilstību dalībai iepirkumu procedūrās vai iepirkumos, izmantojot EIS sadaļu “e-izziņas”, kur apkopota dažādos reģistros pieejamā informācija par piegādātāja atbilstību izslēgšanas noteikumu prasībām. Lai piedalītos iepirkuma procedūrā vai iepirkumā, piegādātājam atbilstoši publisko iepirkumu regulējumam nedrīkst būt nodokļu parādi, maksātnespēja, kā arī citi izslēgšanas nosacījumi atbilstoši normatīvo aktu regulējumam.

Lai piedalītos iepirkumu procedūrās un iepirkumos, kā arī, lai pārbaudītu savu atbilstību dalībai iepirkumu procedūrās un iepirkumos, piegādātājam jāveic pirmreizēja reģistrācija EIS. Informācija par reģistrācijas procesu un veidlapas, kas aizpildāmas reģistrācijai, atrodamas šeit.

Papildu informācija par EIS, reģistrēšanās procesu, piedāvājuma sagatavošanu, iesniegšanu un citām ar iepirkumu procesu saistītajām darbībām atrodama tīmekļvietnē http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/N_0_1.html

Aktuāla informācija par e-konkursu apakšsistēmas lietošanu pasūtītājiem un piegādātājiem ir pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Skaidrojumi un instrukcijas”.

Biežāk uzdotie piegādātāju jautājumi pieejami šeit.

Publisko iepirkumu apstrīdēšana

Ja iepirkumā ieinteresētajai personai vai personai, kas pretendē uz līguma noslēgšanu, radušās aizdomas par pārkāpumiem publiskajā iepirkumā (tikai attiecībā uz iepirkuma procedūrām, metu konkursiem un Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumiem), tā var vērsties Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) ar iesniegumu. Iesniegumu var iesniegt klātienē vai elektroniski, nosūtot IUB, izmantojot e-adresi, e-pastu pasts@iub.gov.lv, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vairāk par kārtību, kādā notiek publisko iepirkumu apstrīdēšana, var uzzināt šeit.

Administratīvie pārkāpumi publisko iepirkumu jomā

Ja radušās aizdomas par administratīvajiem pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā, jebkura persona var vērsties ar iesniegumu IUB, iesniedzot iesniegumu klātienē vai elektroniski, nosūtot IUB, izmantojot e-adresi, vai uz e-pastu parkapumi@iub.gov.lv, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vairāk par administratīvajiem pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā lasīt šeit.

Scroll Up