Mājoklis, pārcelšanās

Iesniegumi un informācija

Ja vēlaties iesniegt lūgumu, sūdzību vai uzdot jautājumu Ārlietu ministrijai, portālā Latvija.lv izmantojiet e-pakalpojumu Iesniegums Ārlietu ministrijai. E-pakalpojums pieejams bez identificēšanās portālā, taču, rakstot iesnieguma tekstu, Jums jānorāda savs vārds un e-pasta adrese.


Jums ir iespēja saņemt jaunākās ārlietu dienesta ziņas e-pastā – pieteikties vai atteikties saņemt ziņas Jūs varat, izmantojot e-pakalpojumu Parakstīšanās uz Ārlietu dienesta ziņām.  Tāpat varat sekot līdzi Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta ziņām šīs iestādes Facebook lapā.


Ja Jums rodas nepieciešamība nosūtīt iesniegumu kādai no Latvijas iestādēm, Jūs to varat izdarīt elektroniski, iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu un dokumentu nosūtot attiecīgajai iestādei, izmantojot e-adresi, vai uz iestādes oficiālo e-pasta adresi.


Ja turpmāk ar valsts pārvaldes iestādēm vēlaties sazināties tikai elektroniski, no 2019. gada Jums ir iespēja izveidot savu elektronisko adresi (e-adresi)E-adrese ir vienots risinājums valsts iestādēm (tai skaitā pašvaldībām) drošai saziņai ar privātpersonām elektroniskā vidē. Iedzīvotājiem un uzņēmējiem e-adrese pieejama kā digitāla pastkastīte portālā Latvija.lv, kas nodrošina iespēju sazināties un sūtīt dokumentus valsts iestādēm neatkarīgi no personas atrašanās vietas. Ja esat aktivizējis savu e-adreses kontu, tad turpmāk uz to tiks sūtītas visas ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm.

Scroll Up