Darbs, pensijas

Iespējas cilvēkiem ar invaliditāti

Ja Jums ir invaliditāte un meklējat darbu, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) var piedāvāt papildu iespējas un pakalpojumus jau iepriekš aprakstītajiem (par invaliditātes piešķiršanu un ekspertīzi vairāk lasiet Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas tīmekļa vietnē). Lai uzzinātu vairāk par sev vispiemērotākajām iespējām un atbalstu, neaizmirstiet informēt NVA konsultantu, ka Jums ir invaliditāte.

 

Ar NVA atbalstu cilvēki ar ierobežotām darbaspējām var piedalīties mācībās, kas palīdz iegūt vai attīstīt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, strādāt valsts līdzfinansētajās darba vietās, izmantot karjeras konsultācijas, saņemt palīdzību darba meklēšanā, reģionālās mobilitātes atbalstu un atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai.

 

Ir pieejami ergoterapeita, surdotulka, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumi.

 

Sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA), personām ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti pieejama profesionālās piemērotības noteikšana un profesionālā rehabilitācija, bet cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kas strādā subsidētajās darba vietās, tiek  piedāvāta atbalsta personas palīdzība, kas palīdzēs iekļauties darba vidē un atbalstīs saziņā ar darba devēju, darba vadītāju un kolēģiem.

 

Tie cilvēki ar ierobežotām darbaspējām, kuri piedalās NVA apmācību pasākumos, var izmantot ergoterapeita un surdotulka palīdzību, bet, ja nepieciešams, mācību vieta tiek pielāgota konkrēta cilvēka vajadzībām. Ja izglītības iestāde, kurā notiek mācības, atrodas vairāk nekā 15 kilometru attālumā no dzīvesvietas, bezdarbniekiem ir iespēja saņemt līdz 100 eiro lielu atlīdzību transporta izdevumu vai dzīvojamās telpas īres kompensācijai.

Scroll Up