Uzņēmējdarbība

Imports

Latvijas nozīmīgākie importa partneri arī ir Eiropas Savienības valstis. Ievedot Latvijā preces no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, tās nav jādeklarē muitā.

 

Ja preces tiek ievestas Latvijā no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, tām jāpiemēro noteikta muitas procedūra. Muitas formalitāšu kārtošanai uzņēmējam vispirms ir jāsaņem uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas numurs (EORI numurs). Lai varētu piemērot konkrētu muitas procedūru, deklarētājs vai tā pārstāvis muitā elektroniski iesniedz muitas deklarāciju kopā ar pavaddokumentiem, izmantojot Elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu (EMDAS). EMDAS pieslēdzas, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (VID EDS). Lai uzņēmums kļūtu par EMDAS lietotāju, ir jāsniedz “Iesniegums par Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas lietotāju sarakstu noteikšanu”. VID tīmekļa vietnē pieejama EMDAS lietotāja rokasgrāmata.

 

Informāciju par konkrētai precei piemērojamiem Eiropas Savienības un nacionālajā līmenī noteiktajiem ārējās tirdzniecības pasākumiem, tai skaitā nodokļu likmēm un nepieciešamajiem dokumentiem, var atrast Valsts ieņēmumu dienesta Integrētā tarifa vadības sistēmā, sadaļā TARIC par attiecīgo valsti.

Preces, ko aizliegts ievest Eiropas Savienībā

Saskaņā ar Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem preču kustība pāri Eiropas Savienības ārējai robežai var tikt ierobežota, piemēram, izmantojot licencēšanas sistēmas vai tirgus uzraudzības pasākumus, vai aizliegta. Preču veidu uzskaitījums un plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē.

Scroll Up