Tiesību aizsardzība

Informācija par dokumentiem

Lai pārbaudītu, vai Latvijas Republikas personu un tiesības apliecinošais dokuments nav reģistrēts Nederīgo dokumentu reģistrā, izmantojiet Iekšlietu ministrijas Informācijas centra e-pakalpojumu “Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā.

Scroll Up