Mājoklis, pārcelšanās

Informācija par ēku

Ja zemes gabals, jau ir apbūvēts, vēlams pārliecināties būvvaldē, ka tā nav patvaļīga būvniecība un tā ir bijusi saskaņota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pievērsiet uzmanību, vai tā nodota ekspluatācijā, vai būvniecība ir veikta atbilstoši ēkas celtniecības projektam.

 

Pirms darījuma noslēgšanas vēlams pieaicināt speciālistu, lai novērtētu īpašuma tehnisko stāvokli. Savlaicīgi konstatējot būtiskus īpašuma defektus vai bojājumus, iespējams varēsi vienoties ar pārdevēju par pirkuma cenas samazinājumu.

 

Ja pērkat ēku, kas nav nodota ekspluatācijā, var izrādīties, ka ēka ir uzbūvēta pārkāpjot sarkanās līnijas vai par tuvu kaimiņiem, un tas nozīmē, ka vai nu šī ēka ir jānojauc, vai jāveic jauna detālplānojuma izstrāde, saskaņojot to ar būvvaldi un kaimiņiem, kas var būt sarežģīti.

 

Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi. Vairāk lasiet dzīves situācijā Kā uzsākt privātmājas būvniecību?

Scroll Up