Informācija par ģimenes ārstu

Informācija par ģimenes ārstu

Katram iedzīvotājam nepieciešams savs ģimenes ārsts, kas pārzinās viņa medicīnisko vēsturi, konsultēs saistībā ar veselības profilaksi un ārstēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā izsniegs nosūtījumu ārsta-speciālista konsultācijas vai cita pakalpojuma saņemšanai.

 

Informāciju par savu ģimenes ārstu var noskaidrot, izmantojot portāla E-veselība sadaļu “Ģimenes ārsts un EVAK” – Ģimenes ārsta dati.

 

Ja gribat mainīt savu ģimenes ārstu, portālā Latvija.lv pieejams e-pakalpojums “Reģistrēties pie ģimenes ārsta”, kurā iedzīvotājs var iesniegt savu reģistrācijas vai pārreģistrācijas pieteikumu  (arī par saviem nepilngadīgajiem bērniem vai aizbildniecībā esošām personām).

 

Reģistrēties pie ģimenes ārsta iespējams, ja Jūsu faktiskā dzīvesvieta atrodas ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā.  Lai noskaidrotu, kādi ģimenes ārsti strādā Jūsu apkārtnē:

  • rakstiet uz e-adresi;
  • zvaniet uz Nacionālā veselības dienesta informatīvo tālruni 80001234 (darbadienās 8:30-17:00) vai
  • rakstiet e-pastu uz info@vmnvd.gov.lv,

norādot pilsētu, ielu un adresi, kurā dzīvojat – tiks izveidots saraksts ar ģimenes ārstiem Jūsu apkārtnē.

 

Lai saņemtu medicīnisku padomu no pieredzējušiem mediķiem ārpus ārsta darba laika, iespējams zvanīt arī uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.