Informācija par kredītsaistībām

Informācija par kredītsaistībām

Latvijas Bankas Kredītu reģistrā tiek uzkrātas un glabātas ziņas par Kredītu reģistra dalībnieku klientiem un klientu galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu. Jūs kā fiziska persona elektroniskā veidā varat saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas tikai par sevi, identificējoties interneta vietnē https://manidati.kreg.lv. Identificēšanās iespējama ar eParaksts rīkiem vai kredītiestāžu internetbankām.