Informācija par sociālajām iemaksām, nodokļiem, darba stāžu un pabalstiem

Informācija par sociālajām iemaksām, nodokļiem, darba stāžu un pabalstiem

Ja Jums nepieciešams uzzināt savu darba stāžu par periodu līdz 1996. gadam, izmantojiet e-pakalpojumu “Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)“. Rezultātā Jūs iegūsiet informāciju, kas par Jums ir pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

 

 

Ja vēlaties uzzināt, kāds ir prognozējamais Jūsu iespējamās vecuma pensijas apmērs, izmantojiet VSAA e-pakalpojumu “Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru“.

 

 

Informāciju par Jūsu pensijas kapitālu varat iegūt no VSAA, izmantojiet e-pakalpojumu “Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu“.

 

 

Informāciju par dalības uzsākšanu valsts fondēto pensiju shēmā, līdzekļu pārvaldītājiem un ieguldījumu plānu izmaiņām varat iegūt, izmantojot e-pakalpojumu “Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli“.

 

Lai iegūtu informāciju par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņu, izmantojiet VSAA e-pakalpojumu “Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu“.

 

Lai uzzinātu, kādi ir Jūsu līdzekļu ieguldījumi, konta stāvoklis un darījumi pensiju 2. līmenī, izmantojiet VSAA e-pakalpojumu “Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izraksts“.

 

Ja Jums nepieciešama informācija par VSAA piešķirto pensijas, pabalsta vai atlīdzības apmēru, izmantojiet e-pakalpojumu “Informācija par piešķirtās pensijas / pabalsta / atlīdzības apmēru“.

 

Informāciju par Jums piešķirto pabalstu, pensiju vai atlīdzību summām, kas nosūtītas ieskaitīšanai Jūsu kontā vai piegādei dzīvesvietā kopš 2008. gada varat iegūt, izmantojot VSAA e-pakalpojumu “Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju / pabalstu / atlīdzību“.

 

Lai uzzinātu, kāds nodokļu apmērs ieturēts no VSAA izmaksātajām summām Jums, izmantojiet e-pakalpojumu “Informācija par izmaksātajiem pabalstiem / pensijām / atlīdzību un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)“.

 

Lai saņemtu informāciju par savām sociālajām iemaksām un apdrošināšanas periodiem, izmantojiet VSAA e-pakalpojumu  “Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem“.

 

 

Lai uzzinātu, cik lielu ienākuma nodokli VSAA ieturējusi un ieskaitījusi budžetā no Jūsu pensijas vai pabalsta iepriekšējos pārskata gados (sākot ar 2010. gadu), izmantojiet e-pakalpojumu “Informācija par ieturēto ienākuma nodokli“. Šī informācija Jums var noderēt, aizpildot gada ienākumu deklarāciju.

 

Lai iegūtu informāciju par Jūsu finansiālajām saistībām un ieturējumiem, ko VSAA veikusi no Jūsu pensijas, pabalsta vai atlīdzības, izmantojiet e-pakalpojumu “Informācija par ieturējumiem no izmaksātās pensijas / pabalsta / atlīdzības“.

 

VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), sadaļā “Pārskati”, izvēloties “Par nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas”, varat iegūt informāciju par Jūsu (nodokļa maksātāja) darba devēju aprēķinātām Valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām un ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tur atradīsiet informāciju par saviem nodarbinātības periodiem, gadā izmaksāto darba algu, slimības pabalstiem un saimniecisko darbību.

 

 

VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa” ir redzams, kuru darbavietu esat atzīmējis kā galveno ienākumu gūšanas vietu, kuras personas ir Jums apgādībā, un cik liels ir Jūsu prognozētais mēneša neapliekamais minimums.