Informācija par sodiem

Informācija par sodiem

Ja vēlaties pārbaudīt informāciju par Jums, Jūsu nepilngadīgajiem bērniem vai Jūsu aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošajām personām piemērotajiem administratīvajiem sodiem, kā arī veikt to apmaksu, izmantojiet Iekšlietu ministrijas Informācijas centra e-pakalpojumu “Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa“. Sodu var apmaksāt arī citas personas vietā, ja Jums ir zināms personas dzimšanas datums un tai izrakstītā attiecīgā protokola numurs.

Savukārt, izmantojot e-pakalpojumu “Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību“, Jūs varat saņemt ziņas par sevi. Fiziskās personas prombūtnē pieprasījumu var iesniegt jebkura persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru. Personas vietā, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, pieprasījumu iesniedz un ziņas no reģistra saņem personas vecāki vai aizbildiņi, bet par aizgādnībā esošu personu – tās aizgādņi.