Informācija par uzņēmumu vai organizāciju

Informācija par uzņēmumu vai organizāciju

Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē, Jūs varat ne tikai bez maksas pārliecināties par citu uzņēmumu reģistrācijas esamību, vēsturiskajiem nosaukumiem, izslēgšanas datumu, bet arī nepieciešamības gadījumā pierādīt sava uzņēmuma esamību.

 

Izmantojot e-pakalpojumu „Informācijas izsniegšana no Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļa vietnes”, Jūs varat saņemt Uzņēmumu reģistrā esošo informāciju arī par sevi kā par juridisko personu, fiziskās personas maksātnespējas procesiem, maksātnespējas administratoru, laulāto mantisko attiecību līgumu, komercķīlas līgumu, publiskās un privātās partnerības līgumu.

Vienlaikus izziņas saņemšanas pakalpojums ir pieejams Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļa vietnē.