Informācija par veselību

Informācija par veselību

Ja vēlaties apskatīt savas, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošu personu e-receptes, saņemt pārskatu par iegādātajiem ārstniecības līdzekļiem u.c. informāciju, izmantojiet Nacionālā veselības dienesta (NVD) e-pakalpojumu “Manas e-receptes“.

 

Lai apskatītu savus, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošu personu medicīnas pamatdatus, izmantojiet NVD e-pakalpojumu “Pacienta medicīnas pamatdati“. Pakalpojumā pieejami tikai tie dati, kurus ārstniecības personas ir iesūtījušas vai ievadījušas E-veselības sistēmā.

 

Ja vēlaties redzēt, kuras ārstniecības personas un kad ir apskatījušas Jūsu medicīniskos datus E-veselības sistēmā, izmantojiet NVD e-pakalpojumu “Kas skatījies manus medicīnas datus“. Pacienta medicīniskos datus drīkst apskatīt pacients un viņa ārstniecībā iesaistītās ārstniecības personas.