Mājoklis, pārcelšanās

Informācija par zemesgabalu

Svarīga informācija, kas noteikti jānoskaidro pirms nekustamā īpašuma iegādāšanās, ir ar to saistītie ierobežojumi. Vairāk informācijas par apgrūtinājumiem, servitūtiem, kultūras pieminekļa statusu vairāk lasiet sadaļā Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi.

 

Ja vēlaties uzzināt informāciju par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam vai būt lietas kursā par plānošanas aktualitātēm Jūsu interesējošā teritorijā, izmantojiet Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla Geolatvija.lv, sadaļu “Teritorijas attīstības plānošana”, kurā vienkopus pieejama teksta un ģeotelpiskā informācija par visiem teritorijas plānošanas dokumentiem, kā arī pieejama informācija par publiskajā apspriešanā esošajiem plānošanas dokumentiem.

 

Lai saņemtu sev interesējošo informāciju, izmantojiet portāla Geolatvija.lv piedāvātās meklēšanas iespējas: norādot kartē punktu; meklējot pēc adreses; meklējot pēc zemes vienības kadastra apzīmējuma.

 

Vairāk par portāla Geolatvija.lv iespējām lasiet dzīves situācijas apraksta Līdzdalība valsts pārvaldes un sabiedrības procesos sadaļā Publiskās apspriešanas Jūsu dzīvesvietas tuvumā.

Zemes tips un apbūve

Pērkot zemi apbūvei, ļoti liela uzmanība jāpievērš zemes gabala izvēlei, un jāpārliecinās, ka šis zemes gabals ir piemērots privātmājas celšanai. Ir lietas, ko var pamanīt uzreiz, un ir tādas, ko var konstatēt, tikai nodzīvojot tur vairākus gadus, piemēram, industriālā rajona ietekmi.

 

Vietējā būvvaldē var noskaidrot informāciju par plānoto zemes gabalu un tā apkārtni, kā arī, kādi ir pašvaldības nākotnes plāni vai esošie apgrūtinājumi šim reģionam, piemēram vai tuvā nākotnē nav paredzēta dzelzceļa izbūve vai automaģistrāle paplašināšana.

 

Sarežģījumi var rasties, piemēram, ar meža zemi, kas nav redzama ne Zemesgrāmatā, ne inventarizācijas lietā, ne robežplānā. Tas nozīmē, ka, nopērkot zemes platību, iespējams, uz tās drīkst celt tikai ļoti mazu ēku. Ja to nepārbauda, var gadīties, ka nopērkot zemi ar skaistām priedēm, var izrādīties, ka tur ir meža zeme, kas pieprasa transformāciju, un to nevar izdarīt bez detālplānojuma, kas ir apgrūtinājums gan laika, gan izmaksu ziņā (vairāk dzīves situācijas aprakstā Man piederošās lauksaimniecības zemes un meža uzturēšana).

 

Konsultējieties ar komunikāciju tīklu nodrošinātājiem, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem. Piemēram, vai rajonā ir plānota komunikācijas tīklu attīstīšana vai citas izmaņas. Varbūt darbi plānoti jau tuvākajā laikā, vai var notikt arī pēc vairākiem gadiem, un tad jāparedz, ka būs jāsadzīvo ar vietējo aku vai spici. Saraksts ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ir pieejams Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas tīmekļa vietnē.

Scroll Up