Lauksaimniecība

Informācija par zemi un īpašumu

Izmantojot e-pakalpojumus un elektroniski pieejamos informācijas resursus, iedzīvotāji var iepazīties ar noderīgu informāciju Kadastrā, Zemesgrāmatā un īpašās tematiskās kartēs jebkurā sev izdevīgā laikā un vietā.

 

Lai saņemtu aktuālos kadastra teksta datus par saviem nekustamajiem īpašumiem, varat izmantot portālā Latvija.lv Valsts zemes dienesta (VZD) e-pakalpojumu Mani dati kadastrā. Izpildot e-pakalpojumu, apmaksa nav jāveic.

 

Izmantojot VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālu (Kadastrs.lv)varat apskatīt informāciju ne tikai par sev piederošiem īpašumiem, bet visā Latvijas teritorijā. VZD sagatavo informāciju no pieejamajiem aktuālajiem datiem, kas satur:

 

Vēl Kadastrs.lv bez maksas var apskatīt tematiskās kartes:

 

  • Būves pēc nolietojuma;
  • Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējais kvalitatīvais novērtējums;
  • Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu karte.

Papildus portālā Kadastrs.lv pieejamajiem datiem, kurus var aplūkot bez maksas, varat izmantojot maksas e-pakalpojumu “Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana bez līgumsaistībām”, kur varat aplūkot vēl citu noderīgu informāciju:

 

  • Kadastra informācijas sistēmas telpiskie dati (robežas, būvju kontūras);
  • Valsts adrešu reģistra telpiskie dati (adreses, ielu un ceļu viduslīnijas un robežas);
  • Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu kartes (esošās un prognozētās vērtību zonas);
  • Ortofoto karti, ir iespēja pārlūkot vairāk VZD rīcībā esošās kartes;
  • Augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, kā arī papildus pieslēgt VZD rīcībā esošos citus telpiskos datus;
  • Topogrāfiskās kartes;
  • Vietvārdu informācija.

 

Lai bez maksas saņemtu informāciju par saviem Zemesgrāmatā ierakstītajiem nekustamajiem īpašumiem, īpašuma nostiprinājumiem un apskatītu nekustamā īpašuma datorizēto zemesgrāmatu, apmeklējiet valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vietnes www.zemesgramata.lv sadaļu “Mani dati”.

Ja vēlaties uzzināt informāciju par jums piederošā nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam vai būt lietas kursā par plānošanas aktualitātēm Jūs interesējošā teritorijā, izmantojiet Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla Geolatvija.lv, sadaļu “Teritorijas attīstības plānošana”, kurā vienkopus pieejama teksta un ģeotelpiskā informācija par visiem teritorijas plānošanas dokumentiem, kā arī pieejama informācija par publiskajā apspriešanā esošajiem plānošanas dokumentiem.

 

Vairāk par portāla Geolatvija.lv iespējām lasiet mana.latvija.lv dzīves situācijā Līdzdalība valsts pārvaldes un sabiedrības procesos. Lai saņemtu sev interesējošo informāciju, izmantojiet portāla piedāvātās meklēšanas iespējas: norādot kartē punktu; meklējot pēc adreses; meklējot pēc zemes vienības kadastra apzīmējuma.

Scroll Up