Uzņēmējdarbība

Informācijas atbalsts un konsultācijas

Uzņēmējdarbības uzsākšanai un veikšanai ir pieejami vairāki informatīvi un atbalstoši rīki, piemēram, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) ir vairākas atbalsta programmas uzņēmējiem un iespējams sazināties ar klientu apkalpošanas daļu, kā arī pieejams finanšu atbalsts.

 

Konsultācijas par uzņēmējdarbības vai pašnodarbinātības veikšanu tiek sniegtas arī Nodarbinātības valsts aģentūras Pasākuma komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai ietvaros.

 

Ja ir neskaidri jautājumi par nodokļu nomaksu vai citiem ar EDS saistītiem jautājumiem, vēlams vērsties pie VID klientu apkalpošanas personāla. Lai saņemtu juridiski atzītu atbildi, ieteicams jautājumus uzdot no sava profila EDS sistēmā vai elektroniski e-pastā.

 

Valsts darba inspekcijā uzņēmums var pieteikties konsultācijām:

  • Darba tiesību jautājumos;
  • Darba aizsardzības jautājumos.

 

Valsts darba inspekcijas ESF projekts piedāvā bezmaksas atbalsta iespējas darba aizsardzības prasību ieviešanai uzņēmumā:

  • Konsultācijas darba devējiem;
  • Laboratorisko mērījumu pakalpojumu sniegšana;
  • Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības.

 

Informācija par personas datu aizsardzību – Datu valsts inspekcija ir vadošā uzraudzības iestāde fiziskas personas datu apstrādes un aizsardzības jomā.  Fizisko personu datu apstrādi reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likums, kā arī citi saistoši normatīvie akti.

 

Datu valsts inspekcijas tīmekļa vietnē www.dvi.gov.lv pieejami informatīvi materiāli, lai palīdzētu uzņēmējiem nodrošināt atbilstību fizisko personu datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Informācija par apmeklētāju pieņemšanu (konsultāciju sniegšanu klātienē) Datu valsts inspekcijā pieejama šeit.

 

Informāciju par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem iespējams pieprasīt elektroniski, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Mani dati Kadastrā” vai kādu no tīmekļa vietnē www.kadastrs.lv pieejamajiem e-pakalpojumiem.

 

Portālā www.kadastrs.lv iespējams apskatīt arī tematiskās kartes, atlasīt un lejupielādēt datus. Ja nepieciešama palīdzība, iespējams sazināties ar klientu apkalpošanas centru.

 

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var iesniegt pieprasījumu Valsts zemes dienestā (VZD) un saņemt bezmaksas  pakalpojumu – kadastrs.lv konta izveidi juridiskai personai. Šajā kontā tiks ievietoti pieprasītie dokumenti.

 

Informācija par ES fondu atbalsta iespējām – CFLA (Centrālās finanšu un līgumu aģentūras) Klientu apkalpošanas centrs sniedz informāciju un piedāvā konsultācijas. CFLA tīmekļa vietnē un ES fondu tīmekļa vietnē esošais pieejamā atbalsta meklētājs sniedz iespēju atrast savai jomai pieejamo ES fondu finansējumu. CFLA tīmekļa vietnē ir pieejama arī informācija par visām aktuālajām ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda projektu atlasēm. CFLA nodrošina arī PPP (publiskās un privātās partnerības) kompetences centra funkciju izpildi un sniedz informāciju un konsultācijas potenciālajiem publiskajiem un privātajiem partneriem, kā arī jebkuram interesentam PPP jautājumos.

Scroll Up