Veselība

Invaliditātes noformēšana un ar invaliditāti saistītās formalitātes

Aktualizēts: 21.07.2021.

 

Invaliditāte ir ilgstošs vai nepārejošs funkcionēšanas ierobežojums, kas ietekmē personas garīgās vai fiziskās spējas, darbspējas, pašaprūpi un iekļaušanos sabiedrībā. Ar invaliditāti saistīto dokumentāciju persona iestādēm ērtā veidā var iesniegt un pārskatīt, ja vien ir pieejams dators un identifikācijai nepieciešamā informācija.

 

Savukārt prognozējama invaliditāte ir slimības vai traumas radīti funkcionēšanas ierobežojumi, kas gadījumā, ja netiek sniegti nepieciešamie ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumi, var būt iemesls invaliditātes noteikšanai.

 

Latvijas normatīvajos aktos minētas trīs invaliditātes grupas: I grupa (ļoti smaga invaliditāte), II grupa (smaga invaliditāte) un III grupa (mēreni izteikta invaliditāte).

Invaliditātes noteikšana

Invaliditātes vai darbspēju ekspertīzi veic personai ar fiziskās vai garīgās veselības traucējumiem, kuru dēļ: persona ir nepārtraukti ārstējusies vismaz sešus...

Iepriekš noteiktas invaliditātes pagarināšana

Ja invaliditāte noteikta uz termiņu (no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem. Nepilngadīgai personai – līdz 18 gadu vecumam), pēc termiņa...

Invaliditātes pensija, pabalsti, atvieglojumi, rehabilitācija

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts piešķir finansiālu atbalstu: pensiju, pabalstus, un dažādus atvieglojumus – mazākus maksājumus par pakalpojumiem vai arī atbrīvojumu no...

Pieteikšanās tehniskajiem palīglīdzekļiem un to saņemšana

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1474 2. pielikuma tehnisko palīglīdzekļu sarakstu, Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs izsniedz personām rūpnieciski izgatavotus tehniskos palīglīdzekļus kā arī...

Nodarbinātība

Personām ar invaliditāti ir pieejami visi Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotie pakalpojumi. Ar NVA atbalstu personām ar invaliditāti ir iespēja...

Personu ar invaliditāti tiesības

Valdības uzdevums ir pieņemt likumus, kas veicina vienlīdzību un novērš jebkura veida diskrimināciju pret personām ar invaliditāti – tiešu un...

Hugo.lv

Papildus iepriekš aprakstītajiem pasākumiem, pabalstiem un atvieglojumiem, personām ar invaliditāti, lai atvieglotu un uzlabotu ikdienu, ir pieejams rīks:   Hugo.lv nodrošina...

Scroll Up